Blog

Podsumowanie dotychczasowych działań w ramach FAMI__

Zbliża się koniec roku i czas podzielić się wynikami naszego największego projektu – „Integracja, akceptacja, adaptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku”, w ramach którego odbywa się większość obecnych działań Fundacji

Projekt, który skrótowo nazywamy FAMI od nazwy Grantodawcy – Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa – realizowany w okresie 36 miesięcy, od 01 maja 2018 roku do 30 kwietnia 2021 roku. 

Działania projektowe mają na celu:

 • edukację migrantów i podniesienie ich kompetencji –  językowych, kulturowych, zawodowych i społecznych
 • adaptację cudzoziemców w nowym środowisku w Polsce, w tym poznanie regulacji prawnych i procesów administracyjnych oraz norm i równic społeczno-kulturowych
 • integrację ze społeczeństwem przyjmującym
 • zwiększenie świadomości i wiedzy na temat zjawiska migracji oraz korzyści płynących z obecności różnych grup cudzoziemców w społeczeństwie. 

Adresatami projektu jest również społeczeństwo przyjmujące, w szczególności lokalni pracodawcy, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice, pracownicy urzędów i instytucji oraz szeroko rozumiana społeczność lokalna jako odbiorcy realizowanej kampanii informacyjno-edukacyjnej.


Przedstawiamy podsumowanie działań za okres 04.2018 – 11.2019:


Cykliczne kursy języka polskiego “Let’s mów”

Jednym z kluczowych działań w ramach projektu jest kurs języka polskiego “Let’s mów”. 
W ramach projektu odbyło się już 5 cykli, po 2 kursy w każdym cyklu o wymiarze 128 godzin dydaktycznych. W każdym cyklu wzięło udział 30 osób z grupy docelowej, łącznie 155 obywateli państw trzecich, którzy udoskonalili swoją znajomość języka polskiego.

InfoPunkt i konsultacje tematyczne

Dużym zainteresowaniem się cieszy również punkt informacyjno-doradczy dla cudzoziemców w siedzibie Fundacji Ukraina działający w dniach: poniedziałek, środa, piątek z 14:00 do 20:00 oraz we wtorek i czwartek z 10:00 do 14:00.
Z usług Infopunktu skorzystało już 620 osób, z porad prawnych –  592 osoby, z kolei doradca zawodowy spotkał się z 73 osoby.

Kursy integracyjno-adaptacyjne „Polska – moje miejsce”

W ramach kursów odbywają się tematyczne warsztaty dla cudzoziemców dotyczące wartości i praw obowiązujących w Polsce:

 1. Legalizacja pobytu 
 2. Zatrudnienie
 3. Życie codzienne w Polsce 
 4. Różnice kulturowe i normy społeczno-obyczajowe 

W omawianym okresie cykliczne szkolenia w ramach kursu “Polska – moje miejsce” odwiedziło już ponad pół tysiąca osób!


Szkolenia dla grup zawodowych oraz dla nauczycieli

Za ostatni rok przeprowadziliśmy 6 szkoleń dla przedstawicieli różnych grup zawodowych, w szczególności pracowników instytucji pomocy społecznej dotyczącej potrzeb, uwarunkowań, sytuacji formalnoprawnej i sylwetki psychologicznej migrantów, którzy zwracają się o wsparcie do danej instytucji.  Jednocześnie zorganizowaliśmy już 12 szkoleń dla kadry dydaktycznej i zarządzającej placówek edukacyjnych. 

Szkolenia dotyczyły zagadnień typu: 

 • integracja klasy wielokulturowej
 • wspieranie ucznia cudzoziemskiego, zarządzanie konfliktem na tle różnic kulturowych
 • przeciwdziałanie dyskryminacji. 

ForUM For Unity of Migrants 2019

W tym roku organizowaliśmy aż dwie konferencji ForUM! 
Jest to platforma współpracy wielokulturowej oraz miejsce spotkania przedstawicieli samorządów i instytucji, biznesu i społeczeństwa z różnych miast i gmin Dolnego Śląska

Pierwsza edycja, której tematem przewodnim była migracja ukraińska we Wrocławiu, odbyła się 7 czerwca 2017 roku. 

Celem drugiej edycji, która odbyła się w marcu 2019 roku w ramach projektu FAMI, było nagłośnienie działań na rzecz migracji i rozwój społeczeństwa wielokulturowego oraz wymianę doświadczeń. 

Natomiast trzecia, specjalna edycja konferencji pn. EduForUM skupiła się głównie na konkretnym temacie – edukacji migrantów na różnych poziomach systemu szkolnictwa w Polsce. 

Każde spotkanie zebrało ok. 100 uczestników. Dyskusji pod czas konferencji były owocne, i dzięki  ich wyników, zostały zidentyfikowane problemy związane z integracji i adaptacji migrantów w społeczeństwie polskim, a także zaplanowano metody ich rozwiązania.

Targi pracy 

Targi pracy mają za zadanie pomóc cudzoziemcom w znalezieniu zatrudnienia oraz okazać wsparcie dla lokalnych firm w pozyskaniu pracowników cudzoziemskich o równorodnych kompetencjach zawodowych i językowych. Są to nie tylko targi ofert – podczas wydarzenia gości i wystawcy mogą podnieść swoje kompetencje i skorzystać z licznych konsultacji. 

Liczba gości w tegorocznych targach przekroczyła 600 osób. Swoje wakaty (ponad 900 szt!) przedstawiło 16 pracodawców.

Podsumowanie

Rok 2020 będzie jeszcze bardziej intensywny i nasycony! Już od stycznia do wyżej wspomnianych działań doda się informacyjno-edukacyjna kampania „Wiem, zyskuje, zatrudniam”.
Więcej informacji o tym można będzie dowiedzieć się tutaj: https://bit.ly/38YFVD9

Projekt „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku” współfinansowany jest z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.