Blog

Praca na chwilę. Czy warto szukać pracy za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej?__

Obecnie w Polsce istnieje zarejestrowanych jest ponad dziewięć tysięcy agencji zatrudnienia, z czego blisko 800 działa na terenie Dolnego Śląska. Wśród nich dominują agencje specjalizujące się w pośrednictwie w pracy tymczasowej – aż 5400 zarejestrowanych podmiotów. Czy i w jakiej sytuacji warto korzystać z ich pomocy? I jak to robić z głową? Zapraszamy do lektury.

Agencje zatrudnienia – czym są, specyfika działania

Agencja pracy tymczasowej skupia się na wysyłaniu pracowników do konkretnych pracodawców (którzy w terminologii ustawowej są nazywani pracodawcami użytkownikami) zgodnie ze zgłoszonym przez nich zapotrzebowaniem. Oznacza to, że to agencje pracy tymczasowej są odpowiedzialne za przeprowadzenie rekrutacji i wyłonienie kandydatów posiadających konkretne umiejętności czy kwalifikacje, pracodawca nie bierze udziału w tym procesie, występuje tu jako strona zlecająca określone zadanie. Specyfiką ww. agencji jest ich skupianie się na określonych sektorach czy branżach. Najczęściej za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej zatrudniane są osoby do pracy na produkcji oraz w usługach, przy czym poszukiwani są gównie pracownicy w zawodach niewymagających wysokiej wiedzy specjalistycznej lub dużego doświadczenia zawodowego.

                                                                                         Źródło: jobsplus.pl

Do agencji pracy tymczasowej trafiają także często cudzoziemcy, a polscy pracodawcy chętnie korzystają z ich usług w zakresie zatrudniania obcokrajowców. Dlaczego tak się dzieje? Wynika to przede wszystkim z tego, że agencja przejmuje wszystkie formalności związane z zatrudnieniem na siebie, w tym załatwienie dokumentów dotyczących legalnej pracy w Polsce.

Formalności i zasady dotyczące pracy tymczasowej

Osoba zrekrutowana do pracy za pośrednictwem agencji w pierwszej kolejności zawiera umowę z pracodawcą – użytkownikiem (zleceniodawcą) i pośrednikiem, czyli samą agencją. Jest to więc umowa trójstronna, a podmiotem zatrudniającym jest agencja pracy i to właśnie ona wypłaca pracownikom wynagrodzenia oraz zajmuje się wszystkimi formalnościami. Natomiast pracownik podporządkowany jest bezpośrednio zleceniodawcy (czyli firmie, w której świadczy pracę). W umowie określa się datę zawarcia, strony umowy i jej rodzaj, należy także wskazać pracodawcę użytkownika i ustalony okres świadczenia pracy tymczasowej. Oprócz tego w umowie powinny pojawić się informacje o warunkach zatrudnienia (rodzaj pracy, wymiar czasowy oraz miejsce wykonywania), wysokości wynagrodzenia oraz terminie i sposobie jego wypłacania. Warto podkreślić, że umowa o pracę tymczasową to umowa o pracę, czyli jest to przeciwieństwo tzw. umów śmieciowych. Pracownik tymczasowy nabywa prawo do płatnego urlopu (w wymiarze do 2 dni za każdy miesiąc pracy), pracodawca odprowadza składki ZUS, ubezpieczenie chorobowe, a czas trwania umowy wlicza się do stażu pracy. Obowiązuje także okres wypowiedzenia: 3 dni, gdy umowa została zawarta na okres do 2 tygodni lub tydzień, jeśli podpisano ją na okres dłuższy niż dwa tygodnie. Pracownik otrzymuje także świadectwo pracy (wystawia je agencja pracy tymczasowej).

Warto pamiętać, że oprócz umowy o pracę tymczasową dozwoloną formą zatrudnienia pracownika tymczasowego są również umowy cywilnoprawne, szczególnie umowy zlecenia.

zasady współpracy

Komu i w jakiej sytuacji będzie szczególnie pomocna agencja pracy tymczasowej?

Agencje pracy tymczasowej oferują wiele zleceń sezonowych, dominujących zwłaszcza w okresie wakacji. Jest to korzystne rozwiązanie dla osób, które nie są w stanie podjąć pracy w pełnym wymiarze godzin. Z usług agencji pracy tymczasowej często korzystają także uczniowie oraz studenci w okresie wakacyjnym. Warto szukać pracy poprzez agencje także w przypadku chęci przetestowania swoich umiejętności w innej niż dotychczas branży i „sprawdzenia się” w innej zawodowej roli. W kontekście poszukiwania pracy przez cudzoziemców, agencja w dużej mierze przejmuje na siebie formalności związane z legalizacją pobytu i pracy, co może być ważne zwłaszcza dla nowoprzybyłych obcokrajowców, którzy słabo znają język i realia kraju, w którym się osiedlili.

Praca tymczasowa – pułapki i ograniczenia

Pracownicy tymczasowi zgodnie z Ustawą z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych nie mogą oni wykonywać pracy każdego rodzaju, np. pracownik tymczasowy nie może wykonywać pracy szczególnie niebezpiecznej. Ogólne przepisy BHP wskazują, że są to prace wykonywane w zbiornikach, kanałach, wewnątrz urządzeń technicznych i innych niebezpiecznych przestrzeniach, a także prace rozbiórkowe i montażowe, prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych oraz prace na wysokości. Pracownik tymczasowy nie może również wykonywać pracy tego samego rodzaju co praca wykonywana przez pracownika pracodawcy (użytkownika), z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Warto wiedzieć, że agencja pracy tymczasowej może skierować danego pracownika tymczasowego do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. Jednocześnie pracownik ma prawo – nawet w trakcie bycia zatrudnionym przez jedną agencję pracy tymczasowej – współpracować z innymi agencjami pracy tymczasowej.

Choć zgodnie z prawem agencja może zaoferować zatrudnienie w oparciu o umowę cywilnoprawną (zlecenie, o dzieło), należy zachować szczególną ostrożność – mimo że w wielu sytuacjach taka forma zatrudnienia jest dopuszczalna, nieuczciwie działające agencje świadomie jej nadużywają, omijając w ten sposób konieczność zawarcia umowy o pracę. Może to wystąpić np. w sytuacji, gdy między pracodawcą użytkownikiem a pracownikiem – zleceniobiorcą występuje podległość służbowa, co jest typowe dla umowy o pracę, a nie cywilnoprawnej.

Ważne! Agencja pracy tymczasowej nie może pobrać od poszukującego zatrudnienia opłaty za pośrednictwo pracy!

Wybrane agencje pracy tymczasowej

Decydując się na współpracę z konkretną agencją zatrudnienia, pierwszym krokiem powinno być sprawdzenie, czy agencja została wpisana do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia dostępnym tutaj: http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz/wyszukiwarka. Wybierając agencję warto także zweryfikować długość okresu, w jakim funkcjonuje ona na rynku oraz ilość proponowanych ofert pracy.

Wybrane agencje zatrudnienia z długim okresem działalności

Agencje, które specjalizują się w zatrudnianiu cudzoziemców, a szczególności z Ukrainy, to między innymi:

 

Joanna Handziak-Buczko
doradca kariery

Bezpieczna przystań

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji

restart