Blog

Prezentujemy ulotkę z ofertą projektu ReStart!__

Fundacja Ukraina wraz z partnerami: Fundacją Kalejdoskop Kultur, ARAW, MODE i WCRS prezentują ulotkę z ofertą projektu reSTART. Znajdziecie w niej opis najważniejszych działań integracyjno-edukacyjnych realizowanych w ramach projektu, które zebraliśmy w jednym miejscu, aby ułatwić=proces poszukiwania oferty wsparcia.

Ułatwienie procesu integracji i adaptacji w polskim społeczeństwie

Projektu reSTART zaistniał dzięki międzysektorowej współpracy organizacji pozarządowych, władz samorządowych i biznesu na rzecz integracji międzykulturowej migrantów z krajów trzecich i posiada bogatą ofertę wszelkiego rodzaju inicjatyw i działań pozwalających ułatwić proces integracji i adaptacji migrantów w polskim społeczeństwie. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS), Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej (ARAW), Fundacją MODE i Fundacją Kalejdoskop Kultur.

Skierowany on jest do obywateli państw trzecich przebywających legalnie na Dolnym Śląsku, społeczeństwa przyjmującego, w szczególności lokalnych pracodawców, nauczycieli, uczniów i ich rodziców.

Kompleksowe wzmocnienie procesu integracji obywateli państw trzecich

Czas realizacji projektu reSTART obejmuje 33 miesiące: od 01.01.2020 do 30.09.2022. W ciągu tego okresu realizowane będą zadania, które mają na celu kompleksowe wzmocnienie procesu integracji obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.

Wśród tych zadań się znajdują:

  • Umożliwienie szerokiego dostępu do usług integracyjnych, porad i informacji wszystkim zainteresowanym cudzoziemcom, poprzez uruchomienie stacjonarnych oraz mobilnych punktów doradczych na terenie całego województwa;
  • Podniesienie kompetencji językowych, kulturowych i społecznych migrantów poprzez zaplanowane kursy i kluby językowe;
  • Wspieranie usamodzielnienia i aktywizacji zawodowej oraz stworzenie portalu informacyjnego dla cudzoziemców poszukujących pracy;
  • Prowadzenie szkoleń dla kadry placówek edukacyjnych, treningów antydyskryminacyjnych oraz zapewnienie usług asystenta kulturowego;
  • Rozwój działalności na rzecz adaptacji cudzoziemców.

Szczegółowy opis realizowanych inicjatyw oraz dane kontaktowe naszych partnerów znajdziecie w ulotce, zapraszamy do zapoznania się z jej treścią!

[3d-flip-book mode=”fullscreen” urlparam=”fb3d-page” id=”9608″ title=”false”]

Bądź w kontakcie z Fundacją Ukraina!

Za aktualnościami oraz wszystkimi postępowaniami projektu reStart można śledzić na stronie lidera projektu https://fundacjaukraina.eu/projekt/restart/, oraz na stronach naszych partnerów: KALEJDOSKOP KULTUR, ARAW, MODE i WCRS.

Zachęcamy również do zapisania do naszego newslettera, aby być na bieżąco z działaniami Fundacji Ukraina oraz do dołączenia do grona migrantów Dolnego Śląska na naszej stronie w FB https://www.facebook.com/CUKR.Wroclaw/, aby dowiedzieć się o innych pomocnych materiałach i wydarzeniach Fundacji Ukraina.

restart

Bezpieczna przystań