Projekty

Aktualne projekty

Projekty archiwalne

Inne archiwalne projekty


Z Polską na Ty. Wsparcie w integracji obywateli Ukrainy zamieszkałych na Dolnym Śląsku

Okres realizacji– 01.02.2014-31.03.2015

Źródła finansowania – Europejski Fundusz na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, budżet państwa oraz środki własne


Pokaż swój język! Kursy języka polskiego dla obywateli Ukrainy zamieszkałych na Dolnym Śląsku

Okres realizacji – 01.10.2015-13.05.2017 

Źródła finansowania – Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, budżet państwa oraz środki własne


Lokalna międzynarodowość

Okres realizacji – 01.06.2016-30.04.2017 

Źródła finansowania – Erasmus+: Młodzież


ART-STRUM – Międzykulturowa Platforma Artystyczna

Okres realizacji – 28.09.2015-08.11.2015

Źródła finansowania – środki własne Fundacji oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego


Integrance: społeczna i kulturowa integracja migrantów i społeczności lokalnej

Okres realizacji – 15.05.2016-14.08.2017

Źródła finansowania – Europejski Wolontariat „Erasmus+: Młodzież”


Wrocławska rodzina wielokulturowa

Okres realizacji – 03.04.2017-13.10.2017

Źródła finansowania – środki Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


Program Integracyjny Ruska 46 (I edycja)

Okres realizacji – 01.08.2017-31.12.2017

Źródła finansowania – Gmina Wrocław


Imitegration: młodzi imigranci, rynek pracy, społeczność

Okres realizacji – 01.06.2017-30.06.2018

Źródła finansowania – Europejski Wolontariat „Erasmus+: Młodzież”, środki własne


welCOME TO CUKR

Okres realizacji – 21.05.2018-20.10.2018

Źródła finansowania – Gmina Wrocław


Badanie ankietowe: Ukraińcy we Wrocławiu

Okres realizacji – wrzesień 2018 – luty 2019

Źródła finansowania – Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego


Zimowy kurs językowo-integracyjny

Okres realizacji – 28.01.2019-08.02.2019

Źródła finansowania – Gmina Wrocław

Closing the gap

Fundacja Ukraina
ul. Ruska 46A/201
50-079 Wrocław

tel. +48 571 330 203
e-mail: biuro@fundacjaukraina.eu