Blog

TOP 4 działań wspierających dzieci migrantów__

Zestawienie ofert wsparcia dla dzieci cudzoziemskich we Wrocławiu – sprawdź kto pomaga młodym migrantom w adaptacji w centrum Dolnego Śląska.
Dziecko cudzoziemca trudniej przeżywa proces adaptacyjny niż on sam. Dlatego zastanawialiśmy się: jaka jest oferta dla dzieci migrantów we Wrocławiu? Jakie inicjatywy wspierają integrację i pomagają poczuć się najmniejszym jak w domu? Ten artykuł jest próbą odpowiedzi na powyższe pytania.

Asystenci kulturowi w szkołach!

Kim są? Młodymi, zaangażowanymi osobami, które aktywizują dzieci i rodziców z innych krajów oraz zachęcają ich do włączenia się w życie szkolne. Drugim ich zadaniem jest uwrażliwienie polskich dzieci na wielokulturowość i istniejące różnice. Asystenci kulturowi rozmawiają w języku ukraińskim lub rosyjskim, co pomaga im nawiązać lepszy kontakt z dzieckiem, odpowiedzieć na jego pytania, przetłumaczyć niezrozumiałe zagadnienia lub po prostu pogadać na przerwie. Asystenci wspierają dzieci podczas lekcji, w odrabianiu zajęć domowych.  Jeśli interesy małego cudzoziemca są naruszane, ktoś próbuje wyżywać się na nim, asystent kulturowy od razu reaguje i rozwiązuje problem. W ramach projektu “Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku” już od tego roku asystentów kulturowych można znaleźć w SP nr 90, nr 50, nr 84, nr 16. Dla uzyskania dodatkowej informacji na temat ich działalności można skontaktować się z sekretariatami tych szkół.

Klasy przygotowawcze

Cóż to jest? Są to specjalnie stworzone klasy dla dzieci obcojęzycznych w wieku od 6 do 19 lat. W takiej klasie jest więcej zajęć polskiego, a darmowa nauka w niej trwa od 4 do 12 miesięcy, tyle ile każde konkretne dziecko potrzebuje. Codzienna komunikacja z rówieśnikami, wzbogacenie słownictwa, poznanie polskiej kultury, lekcje tematyczne – są to narzędzia, które pomogą nawet zamkniętemu w sobie dziecku bez dodatkowych stresów wkroczyć później do normalnej klasy.

Klasy startują od września, a zapisy już trwają! Więcej informacji na https://www.wielokultury.wroclaw.pl/trwa-rekrutacja-do-klas-przygotowawczych.

Szkolenia dla pedagogów i kadry oświatowej

Czy to dla dzieci? Jak najbardziej. Fundacja Ukraina prowadzi specjalne szkolenia dla kadry oświatowej i pedagogów. Ta działalność ma wesprzeć nauczycieli w zarządzaniu wielokulturowością i pomóc im znaleźć wspólny język z dziećmi cudzoziemskimi. Jej celem jest także zapobieganie dyskryminacji migrantów podczas lekcji i skuteczne zarządzanie konfliktem. Kilka słów więcej na ten temat można znaleźć na https://fundacjaukraina.eu/szkolenia-dla-kadry-pedagogicznej/.

Letni kurs językowo-integracyjny dla dzieci organizowany przez Fundację Ukraina

Nabór na tę edycję zakończono, zaczynamy już od 15 lipca. W programie kursu intensywna języka polskiego zwiedzanie Wrocławia, zajęcia plastyczne, z robotyki, gra miejska i nie tylko. Przewidujemy kolejne edycje projektu w przyszłości! Aktualności pojawia się na naszej stronie głównej i na fanpage Facebook