Blog

Tych błędów nie popełniaj! Jak zadbać, by CV nie wylądowało w koszu rekrutera__

CV to Twoja przepustka na rynek pracy. Jeśli nie będzie dobrze napisane i znajdą się w nim różnego typu błędy, rekruter bez wahania włoży je do przegródki „odrzucone”. Zadbaj o to, by Twoje CV nie znalazło się wśród nich i poznaj najczęściej popełniane przez kandydatów błędy podczas przygotowania życiorysu.

Wyobraź sobie, że czytasz ważny dla Ciebie dokument, w którym co chwilę natrafiasz na różnego rodzaju błędy – tu ortograf, tam zdanie na sześć linijek, tu przekręcone słowa… Zależnie od swoich kompetencji językowych, możesz poczuć wtedy irytację, zniecierpliwienie lub zgubisz sens czytanego tekstu. Podobne emocje ogarniają rekrutera, gdy trafia do niego niedbałe językowo CV. I często już w tym momencie, zwłaszcza jeśli błędów jest dużo, rekruter rezygnuje z wgłębiania się w CV i nie bierze go pod uwagę w dalszym procesie selekcji. Niedbałe CV to znak, że kandydat nie podchodzi do rekrutacji poważnie, często odbierane jest też jako lekceważenie pracodawcy. Pamiętaj o tym, że jeśli jesteś cudzoziemcem w trakcie nauki języka polskiego, to nie ma taryfy ulgowej – powinieneś się zatroszczyć o to, by CV było poprawne, np. prosząc o weryfikację osobę polskojęzyczną, obeznaną z zasadami pisowni. Można też skorzystać ze specjalistycznych narzędzi typu LanguageTool  https://languagetool.org/pl/ dla tekstów w jęz. polskim, angielskim i kilkunastu innych czy iKorektor.pl https://ikorektor.pl/ dla plików w języku polskim.

cv-first

Zaburzona estetyka

Niestarannie zapakowany prezent nie skłania do jego otworzenia.  Dlatego choć w CV najważniejsza jest treść, forma jej podania jest tak ważna. CV to wizytówka kandydata, jest pierwszym „dzień dobry” skierowanym do potencjalnego pracodawcy i wstępnym zaprezentowaniem się, dlatego powinno wyglądać schludnie, estetycznie i być uporządkowane. Trzeba pamiętać o jednolitych czcionkach, interliniach i kolorach i postawić na prostotę pod względem graficznym (chyba, że aplikacja dotyczy stanowiska kreatywnego, np. grafik komputerowy, to ta zasada nie obowiązuje). Nie stosuj w nadmiarze wyróżnień (pogrubienia, kursywa, rozstrzelenie itp.), podkreślaj tylko to, co szczególnie istotne (np. nazwa zajmowanego poprzednio stanowiska jeśli starasz się o podobne). Możesz korzystać z gotowych graficznych szablonów CV, jednak oceń, czy dany szablon na pewno jest odpowiedni dla stanowiska, o które się ubiegasz i czy pozwoli Ci na właściwe wyeksponowanie wszystkich kluczowych informacji. Istotna dla komfortu czytającego jest też czcionka – za najbardziej czytelne uważa się czcionki Calibri, Verdana, Arial lub Tahoma, rozmiar 12.

Brak wymaganych informacji lub ich nadmiar

CV to dokument, który ma określoną strukturę i zawiera oczekiwane przez pracodawcę informacje. Oczekiwane, czyli niekoniecznie wszystkie, które są związane z naszym życiem zawodowym – jeśli mamy bogate doświadczenie, powinniśmy w CV wymienić tylko takie, które ma choć częściowy związek ze stanowiskiem, o które się staramy. Obok podstawowych informacji, jak nazwa firmy, stanowisko, okres zatrudnienia koniecznie wpisz zakres podstawowych obowiązków służbowych z szczególnym uwzględnieniem tych, które pokrywają się z opisem zadań w ofercie pracy. Pamiętaj także, by przy znajomości języków obcych napisać, na jakim poziomie je opanowałeś (najlepiej w sposób opisowy, np. komunikatywny, biegły itp.), podobnie w przypadku np. programów komputerowych. Jeśli jesteś cudzoziemcem i masz otwarty dostęp do rynku pracy, koniecznie to zaznacz, najlepiej w górnej części CV. Przy porównywalnych ofertach od kilku kandydatów, to może mieć duże znaczenie – widząc CV obcokrajowca, pracodawca często od razu wizualizuje sobie stanie w kolejkach w urzędach, żeby załatwić stosowne zezwolenia… Gdy cudzoziemiec ma otwarty dostęp do rynku pracy, bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę lub wyrobienia oświadczenia o powierzeniu pracy, nic już nie przesłoni pracodawcy najważniejszych elementów CV, czyli doświadczenia i kompetencji kandydata.

Last but not least – CV bez klauzuli o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, zwłaszcza w świetle restrykcji RODO, nie powinno być nawet rozpatrywane, lecz od razu wylądować w koszu. Nawet najlepiej przygotowane CV bez tej klauzuli to strata czasu Twojego i rekrutera – pamiętaj o tym!

cv-second

Nieprawidłowy format i rozmiar plików

Najczęściej przygotowujemy CV w MS Word lub innych edytorach tekstu. Jednak na komputerach często mamy zainstalowane różne wersje MS Office i przygotowany poprawnie i estetycznie dokument w naszym komputerze otwarty na innym staje się chaotyczny,  zajmuje więcej niż jedną stronę, nad czym się uprzednio mocno napracowaliśmy itp. Ważne, by taka historia nie zdarzyła się w czasie procesu rekrutacyjnego. Może się tak wydarzyć, jeśli wyślemy do pracodawcy CV w formacie otwartym, na przykład DOC, DOCX, ODT. Dlatego warto zamienić plik edytowalny na pdf, co zagwarantuje identyczny wygląd dokumentu na komputerze innego użytkownika i uniemożliwia modyfikowanie pliku.

Nazwa pliku także jest istotna, gdyż to pierwsza rzecz, którą widzi rekruter i która umożliwia szybką identyfikację jego zawartości. Najlepiej zastosować wzór “Imię_Nazwisko_CV_Nazwa firmy” lub „CV_Imię_Nazwisko”. Przypadkowe nazwy plików, na przykład moje_cv.pdf, wyglądają mało profesjonalnie. W podobnym schemacie powinien zostać opisany plik z listem motywacyjnym.

Zdjęcie z plaży, mail z domeny amorki.pl…

Choć nie ma obowiązku, by w polskim CV zamieszczać zdjęcie, to wyniki wielu badań potwierdzają, że CV bez foto częściej bywa pomijane na etapie selekcji. Jednak decydując się na dodanie fotografii należy pamiętać, że życiorys jest dokumentem profesjonalnym, formalnym i w związku z tym powinien zawierać odpowiednie zdjęcie. CV, w których umieszcza się foto z wakacji, selfie czy fotografie z niejednolitym, „domowym” tłem, nie mają szans na powodzenie. Nie oznacza to, że powinno być jak do paszportu lub prawa jazdy, przeciwnie –  lekki uśmiech, otwarta sylwetka, strój niekoniecznie w odcieniach granatu lub szarości jak najbardziej są wskazane, a taka kompozycja zrobi dobre pierwsze wrażenie na rekruterze.

Bardzo ważną kwestią jest też podanie odpowiedniego adresu e-mail do kontaktu. Najlepszą opcją jest utworzenie maila składającego się z imienia (lub jego pierwszej litery) i nazwiska w znanej domenie, np. …@gmail lub …@wp.pl czy …@onet.eu. Maile w domenach typu buziaczek.pl albo nazwa typu kotek92 czy rudy2314b w oczach przyszłego pracodawcy mogą świadczyć o braku profesjonalizmu kandydata i jego niepoważnym stosunku do procesu rekrutacji.

cv-third

Zaburzona chronologia

To jedna z żelaznych zasad obowiązująca przy konstruowaniu CV, a jednak często niestosowana. Zgodnie z nią wszelkie daty, czy to dotyczące przebiegu wykształcenia, czy kariery zawodowej, powinny być uporządkowane od najnowszej do najstarszej, czyli najświeższe doświadczenia zawodowe zamieszczamy w górnej części danej sekcji. Pracodawcę najbardziej interesują ostatnio wykonywane obowiązki i zajmowane stanowiska, podobnie jest z wykształceniem. Przy czym w części dotyczącej wykształcenia nie warto cofać się aż do czasów szkoły podstawowej – jeśli ukończyliśmy studia, to na nich można poprzestać (plus oczywiście szkolenia i kursy, jeśli takowe były), a jeżeli jeszcze studiujemy, to wpisujemy ukończoną szkołę średnią oraz informację o trwających studiach. Nie ma reguły dotyczącej kolejności lokowania w CV sekcji dotyczących wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Obie są ważne i powinny być na górze dokumentu, jednak sami powinniśmy podjąć decyzję, która sekcja jest istotniejsza w kontekście danego stanowiska pracy i w związku z tym powinna być pierwsza.

Mijanie się z prawdą

Zgodnie z badaniem ankietowym przeprowadzonym przez IBBC Group i BSS (https://hrpolska.pl/uploads/Raport_K%C5%82amstwa%20w%20CV%20na%20polskim%20rynku%20pracy.pdf) , aż 81% respondentów przyznało, że zetknęło się z kłamstwem w CV. Najczęściej przekłamania dotyczą stopnia znajomości języków obcych, obsługi oprogramowania, dat zatrudnienia, a czasem także obowiązków zawodowych wykonywanych na danym stanowisku. Nieprawdziwe treści są obalane najczęściej już na etapie rozmowy kwalifikacyjnej, np. poprzez krótką rozmowę w jęz. obcym lub szczegółowe pytania dotyczące realizowanych zadań. Coraz częściej rekruterzy dokonują podwójnej weryfikacji odnajdując profil kandydata w mediach społecznościowych – czasem takie działanie przynosi nieoczekiwany efekt i wnosi dodatkową wiedzę o potencjalnym pracowniku lub wskazuje na rozbieżność między sylwetką osoby z CV a rzeczywistością. Kłamiąc w CV, zmniejszamy swoje szanse na współpracę z wybranym pracodawcą, gdyż jeśli kłamstwo zostanie wykryte, żaden pracodawca nie zdecyduje się na zatrudnienie takiego kandydata lub – jeśli go już zatrudnił – bez wahania go zwolni. Więcej o kłamstwach w CV, ich pobudkach i konsekwencjach można poczytać tutaj https://www.livecareer.pl/cv/klamstwa-w-cv-badanie

cv-fourth

Joanna Handziak-Buczko
doradca kariery

Bezpieczna przystań

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji

restart