Blog

Wynagrodzenie za pracę w 2022 roku__

Od początku 2022 roku wzrosło wynagrodzenie minimalne w Polsce. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Pracy i Polityki społecznej na umowie o pracę minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło – 3010 złotych brutto. Przy umowie cywilnoprawnej, na przykład, umowie zlecenia stawka godzinowa wyniesie 19, 70 złotych. W porównaniu do roku 2021 kwota minimalnego wynagrodzenia wzrosła o 210 zł.

Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o cudzoziemcach migranci nie muszą mieć źródła stabilnego dochodu niezbędnego dla utrzymania siebie, oraz rodziny, natomiast warto otrzymywać wynagrodzenie nie niższe niż minimalne Polsce.

Zgodnie z Polskimi przepisami w przypadku, gdy prognozowany na rok wskaźnik inflacji przekracza 5 proc., minimalne wynagrodzenie należy podwyższać dwukrotnie, czyli od 1 stycznia i od 1 lipca (art. 3 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2207). W tym przypadku rząd ustala prognozę inflacji według potrzeb budżetu, co wpłynie na podwyższę wynagrodzenia.

restart