ForUM

Co jest ForUM?

FORUM to platforma współpracy wielokulturowej na poziomie regionu dolnośląskiego, miejsce spotkania przedstawicieli samorządów i instytucji, biznesu i społeczeństwa z różnych miast i gmin Dolnego Śląska w celu nagłośnienia działań na rzecz migracji i rozwoju społeczeństwa wielokulturowego, wymiany doświadczeń, a także identyfikacji problemów i wypracowania metod ich rozwiązania i przeciwdziałania.

Zobacz jak to było!

Cele konferencji

Identyfikacja problemów związanych z migrantami, ich adaptacją, integracją i akceptacją; wypracowanie strategii nie tylko rozwiązania obecnych problemów, ale też procesów mających zapobiegać problemom związanym z migracją w przyszłości, zaczynając od poziomu gmin i miast po całe województwo (systemowe zmiany i procesy)

Poznanie doświadczeń i potrzeb innych gmin i miast w celu zainicjowania procesu powstawania polityki migracyjnej na poziomie lokalnym i regionalnym/tworzenie fundamentu dla samorządów i województw do wypracowania dopasowanych do swoich miast rozwiązań w obszarze zarządzania społeczeństwem wielokulturowym (strategia migracyjna na poziomie lokalnym)

Zainicjowanie i rozpoczęcie cyklicznych długofalowych działań w celu usprawnienia procesów adaptacji migrantów na terenie Dolnego Śląska, a także ich integracji ze społeczeństwem przyjmującym

Nawiązanie długofalowej współpracy różnych podmiotów w obszarze integracji na poziomie lokalnym i regionalnym

Fundacja Ukraina
ul. Ruska 46A/201
50-079 Wrocław

tel. +48 571 330 203
e-mail: biuro@fundacjaukraina.eu

Zapisz się do newslettera!