Kampania informacyjno-edukacyjna“Wiem, zatrudniam, zyskuje”__

Kampania informacyjno-edukacyjna

Kampania informacyjno-edukacyjna
“Wiem, zatrudniam, zyskuje”

Fundacja Ukraina pomaga nie tylko bezpośrednio migrantom, ale także wspiera pracodawców zatrudniających cudzoziemców. W jaki sposób?

W 2020 roku startuje kampania “Wiem, zatrudniam, zyskuję”,  która ma na celu pokazanie obu stronom – pracodawcy i cudzoziemcowi-pracownikowi korzyści płynących z współpracy, a przedsiębiorców wyposaży także w wiedzę niezbędną do zatrudnienia obywateli innych krajów. Kampania przyczyni się także do umocnienia wizerunku cudzoziemców jako solidnych, wykwalifikowanych i wartościowych pracowników.

Kluczowe elementy kampanii

Artykułu w prasie i internecie

W czasie kampanii Fundacja będzie również współpracować z miejskimi i regionalnymi wydawnictwami, w wyniku czego powstanie co najmniej 20 artykułów dotyczących zagadnień związanych z cudzoziemcami na polskim rynku pracy, np. rozmowy z pracodawcami zatrudniającymi obcokrajowców, z migrantami, którzy z sukcesem prowadzą własną firmę w Polsce, z przedstawicielami instytucji rynku pracy itp. 

Przykładowe tematy:

  • Wywiad z Ukraińcem, który jest prowadzi prosperującą firmę gastronomiczną
  • Wywiad z przedstawicielem agencji pracy tymczasowej i prawnikiem Fundacji Ukraina dotyczący formalnych aspektów zatrudniania cudzoziemca
  • Artykuł ekspercki, przygotowany przez badacza rynku pracy (“migranci na polskim rynku pracy”)
  • Artykuł o doświadczeniach migrantów podejmujących pracę we Wrocławiu
  • Wielokulturowość na dzień dobry” (artykuł dot. praktyk zatrudniania i wsparcia cudzoziemców przez korporacje i duże przedsiębiorstwa)
Kampania informacyjno-edukacyjna
Kampania informacyjno-edukacyjna

Reklama zewnętrzna

Jednym z ważnych elementów kampanii jest reklama outdoorowa. W  każdym miesiącu kampanii w rejonie ważnych węzłów komunikacyjnych Wrocławia i Dolnego Śląska zostaną wyeksponowane nośniki outdoorowe (np. billboardy), których celem będzie budowanie pozytywnego wizerunku migranta w społeczności lokalnej. 

Zostanie zaprojektowanych łącznie 12 nośników wielkoformatowych pokazujących cudzoziemca jako pracownika w ramach walki ze stereotypami, że np. imigrant może pracować głównie jako niskoopłacany pracownik fizyczny.

Audycja radiowa

Edukować w zakresie zatrudnienia migrantów kampania będzie również na falach radiowych

We współpracy z lokalną/regionalną stacją radiową zaplanowana jest produkcja oraz emisja cyklu audycji/spotkań. 

Bohaterami  odcinków będą zarówno cudzoziemcy, którzy osiedlili się we Wrocławiu i na co dzień zmagają się z różnymi – nie tylko zawodowymi – trudnościami i wyzwaniami, jak i przedstawiciele instytucji, organizacji działających na rzecz obcokrajowców, a także zatrudniający cudzoziemców pracodawcy. 

Ideą cyklu będzie dotarcie do społeczeństwa przyjmującego z przekazem, że cudzoziemiec to nie „inny”, „niebezpieczny”, „roszczeniowy”, „zabierający pracę”, lecz członek lokalnej społeczności, z wszystkimi jej troskami, potrzebami, wartościami. 

Dotychczas wyemitowane odcinki można odsłuchać tu:
https://www.radiowroclaw.pl/ArticlesCategories/index/194/Fundacja-Ukraina

Kampania informacyjno-edukacyjna
Kampania informacyjno-edukacyjna

Szkolenia dedykowane przedsiębiorcom zatrudniającym cudzoziemców

Jednym z elementów kampanii „Wiem, zatrudniam, zyskuję”, której głównymi adresatami są pracodawcy, są spotkania i szkolenia dedykowane przedsiębiorcom zatrudniającym lub planującym zatrudnić cudzoziemców. Szkolenia będą „szyte na miarę” – przedstawiciele firm mogą sami decydować o ich tematyce, zależnie od potrzeb i rodzaju wiedzy, którą chcieliby pogłębić (np. z zakresu legalnego i zgodnego z przepisami zatrudniania cudzoziemców, zarządzania różnorodnością kulturową itp.). Co ważne, szkolenia prowadzone przez ekspertów mogą być realizowane w siedzibie firmy – warunkiem jest wytypowanie przez pracodawcę do udziału w nim minimum 5 osób z zespołu. Szkolenia odbędą się także w formule otwartej, dostępnej dla wszystkich chętnych, w gościnnych wnętrzach Fundacji Ukraina na ul. Ruskiej.

Liczba bezpłatnych szkoleń jest ograniczona, dlatego warto już teraz dopytać o szczegóły lub zarezerwować  termin szkolenia – zapraszamy do kontaktu drogą mailową na adres joanna.handziak@fotlsuj.cluster031.hosting.ovh.net lub sofiia.baianova@fotlsuj.cluster031.hosting.ovh.net

BIG IDEA kampanii – wyrównanie szans obcokrajowców na polskim rynku pracy w zakresie wysokości wynagrodzenia, legalności i stabilności zatrudnienia!

Kampania zostanie zrealizowana  we współpracy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Fundacji Ukraina, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Powiatowych Urzędów Pracy, a także innych instytucji rynku pracy, w tym w szczególności agencji zatrudnienia.

Kontakt

"*" oznacza pola wymagane

Maks. rozmiar pliku: 50 MB.
– Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r, o ochronie danych osobowych.*
– Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r, o świadczeniu usług drogą elektroniczną.(Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
ue

Projekt „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku” współfinansowany jest z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państw