Kursy adaptacyjno-integracyjne“Polska – moje miejsce”__

Kursy Adaptacyjno Integracyjne

Przekonaj się z nami, że Polska – to Twoje miejsce

Aktualna wiedza w pigułce na konkretny temat, odpowiedź na każde pytanie publiczności, praktyczne porady od ekspertów – tak prezentuje się kurs “Polska – moje miejsce”. Jest to cykl bezpłatnych szkoleń, pomagających migrantom z krajów spoza UE w adaptacji, integracji i rozwoju w Polsce.

Kto może zostać uczestnikiem kursu “Polska – moje miejsce”?

Obywatel kraju trzeciego (spoza UE), który posiada jeden z wymienionych dokumentów:

 • paszport biometryczny;
 • paszport zagraniczny z ważną wizą;
 • kartę pobytu (stałego/czasowego);
 • kartę rezydenta długoterminowego UE;
 • odcisk stempla Wojewody w dokumencie podróży,
  potwierdzający złożenie dokumentów na otrzymanie karty pobytu

Tematy szkoleń

Legalizacja pobytu

Prawnik w ramach tego bloku szkoleń opowie o:

 • dokumentach pozwalających przebywać i pracować w Polsce;
 • sposobach otrzymania wszelkich kart i pozwoleń;
 • procedurach i drogach uzyskania obywatelstwa;
 • legalizacji pobytu dzieci.

Zatrudnienie

Prawnik i doradca zawodowy pomogą zorientować się w kwestiach:

 • prawne aspekty zatrudnienia migrantów (kodeks cywilny i prawo pracy);
 • prawa i obowiązki pracownika/pracodawcy;
 • metody i sposoby poszukiwania legalnej pracy;
 • CV, list motywacyjny, rozmowa rekrutacyjna;
 • zakładanie własnej działalności gospodarczej.

Życie codzienne w Polsce

Szkolenia tego bloku są wskazówkami w takich obszarach jak:

 • system podatkowy/edukacyjny;
 • emerytura i opieka zdrowotna;
 • obowiązek meldunkowy;
 • uzyskanie numerów PESEL i NIP;
 • wynajem/zakup mieszkania;
 • dni wolne od pracy;
 • małżeństwo cudzoziemca w RP, urodzenie dziecka

Różnice kulturowe i normy społeczno-obyczajowe

W ramach tego bloku oferujemy warsztaty dotyczące:

 • zasad współżycia społecznego;
 • savoir-vivre na gruncie towarzyskim i zawodowym;
 • dress code.

Język prowadzenia – polski, ale wolontariusze Fundacji Ukraina chętnie przetłumaczą trudne prawne zagadnienia na język ukraiński bądź rosyjski. Zgłosić taką potrzebę prosimy na mail fami@fotlsuj.cluster031.hosting.ovh.net 48 h przed wydarzeniem.

Ważne!

Formularz zgłoszeniowy dla każdego szkolenia udostępniamy każdorazowo w każdym wydarzeniu w ramach danego kursu na profilu CUKRu na Facebooku

https://bit.ly/2MPDCZw

W dniu szkolenia prosimy o przybycie 30 minut wcześniej w celu dokończenia rejestracji, potwierdzenie wstępnej rejestracji jest wysyłane kilka dni przed szkoleniem. Każdy uczestnik powinien mieć przy sobie paszport oraz dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce.   

Galeria

Kontakt

E-mail

fami@fotlsuj.cluster031.hosting.ovh.net

Facebook

Polska – moje miejsce

ue

Projekt „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku” współfinansowany jest z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państw