Szkolenia dla kadry pedagogicznej__

Szkolenia dla kadry pedagogicznej

Szkolenia dla kadry pedagogicznej

W ramach projektu FAMI Fundacja Ukraina prowadzi bezpłatne szkolenia dla kadry pedagogicznej i zarządzającej placówek edukacyjnych. Działania te są skierowane na wzmocnienie procesu integracji między uczniami oraz przeciwdziałanie dyskryminacji w środowisku szkolnym. Zaplanowano 20 różnych spotkań dla ponad 250 osób. Szkolenia trwają 4 lub 5 godzin, a prowadzą je doświadczeni trenerzy z bogatym dorobkiem w zakresie tematyki wielokulturowości.

Udział w spotkaniach mogą wziąć pedagodzy, psycholodzy, dyrektorzy szkół oraz inni przedstawicieli kadry oświatowej. Rejestracja odbywa się mailowo.

Cele szkoleń

  • wsparcie kadry pedagogicznej w zarządzaniu wielokulturowością;
  • uzupełnienie wiedzy na temat dialogu międzykulturowego;
  • dostarczenie praktycznych narzędzi do pracy w klasie międzykulturowej.

Zakres tematyczny szkoleń

jest dopasowany do potrzeb kadry dydaktycznej. Obejmuje on najważniejsze aspekty dotyczące integracji i adaptacji cudzoziemców:

  • pracę z klasą wielokulturową;
  • przeciwdziałanie dyskryminacji;
  • proces adaptacji kulturowej;
  • uwarunkowania psychologiczne i rozwojowe dzieci cudzoziemskich.

Wszystkim uczestnikom wręczane są zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia.

Dla nauczycieli szkół podstawowych

na koniec przewidziane są dodatkowe materiały metodyczne dotyczące efektywnej edukacji i integracji w klasach wielokulturowych. Otrzymane gotowe scenariusze zajęć oni będą mogli wykorzystać na lekcjach.

Nasze szkolenie pomoże znaleźć odpowiedź na pytanie jak skutecznie przeciwdziałać dyskryminacji w szkołach oraz efektywnie zarządzać konfliktem na tle różnic kulturowych!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

fami@fotlsuj.cluster031.hosting.ovh.net