Wizyty studyjne__

Wizyty studyjne

Wizyty studyjne

Wizyty studyjne dla przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych

W ramach wsparcia dla organizacji i instytucji pracujących na co dzień z migrantami, Fundacja Ukraina zaplanowała wizyty studyjne. Będą to organizowane raz w roku wyjazdy przedstawicieli urzędów, instytucji rynku pracy, pomocy społecznej z Dolnego Śląska do organizacji działających na rzecz migrantów z całej Polski w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

Kiedy: 12-13 czerwca

Gdzie: Krakow

Kto może wziąć udział: przedstawicieli urzędów, instytucji rynku pracy i pomocy społecznej w urzędach/instytucjach w miastach w Polsce, w których wdrożono i stosuje się innowacyjne i efektywne metody współpracy z migrantami.

Organizacje które odwiedzimy:

  1. Urząd Miejskiej w Krakowie + projekt „Otwarty Krakow»;
  2. ”Fundacja Zustricz”;
  3. Centrum Wielokulturowe w Krakowie;

Link do rejestracji: https://forms.gle/MEJRXSrebU9eNsaFA

Agenda wizyty studyjnej

Główne założenia wizyt studyjnych

  • prezentacja innowacyjnych rozwiązań i metod pracy z migrantami
  • próba standaryzacji obsługi obcokrajowców na terenie województwa dolnośląskiego
  • budowanie sieci kontaktów na potrzeby podjęcia współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz cudzoziemców

Zgłoszenia na wizyty studyjne będą przyjmowane w formie elektronicznej. W celach rejestracji oraz zadania dodatkowych pytań prosimy o bezpośredni kontakt z organizatorem za pomocą maila wydarzenia@fotlsuj.cluster031.hosting.ovh.net

Wizyty studyjne

Masz pytania? Napisz do nas!

wydarzenia@fotlsuj.cluster031.hosting.ovh.net