FORUM to platforma współpracy wielokulturowej oraz miejsce spotkania przedstawicieli samorządów i instytucji, biznesu i społeczeństwa z różnych miast i gmin Dolnego Śląska

Pilotażowa edycja, której tematem przewodnim była migracja ukraińska we Wrocławiu, odbyła się 7 czerwca 2017 roku.

Tegoroczne wydarzenie ma za zadanie nagłośnienie działań na rzecz migracji i rozwój społeczeństwa wielokulturowego oraz wymianę doświadczeń. FORUM 2019 otwiera się na wielokulturowość i wszystkich migrantów!

Cele ForUM 2019

  • prezentacja oraz podsumowanie wszystkich działań na rzecz integracji migrantów i rozwoju społeczeństwa wielokulturowego podejmowanych w miastach i gminach na Dolnym Śląsku;

  • identyfikacja problemów związanych z migrantami i wypracowanie strategii działań na przyszłość;

  • nawiązanie długofalowej współpracy w obszarze integracji na poziomie lokalnym i regionalnym.

2 częściowe wydarzenie

  • Konferencja składająca się z 4 bloków (Biznes, Władza, Społeczeństwo, Konsulaty);
  • Praca grup roboczych oraz omówienie wypracowanych rozwiązań

Tematyki grup roboczych

  • Ustawodawstwo (legalizacja pracy i pobytu)
  • Zatrudnienie cudzoziemców
  • Współpraca międzysektorowa/partnerstwo
  • Bezpieczeństwo

Fundacja Ukraina
ul. Ruska 46A/201
50-079 Wrocław

tel. +48 571 330 203
e-mail: biuro@fundacjaukraina.eu

Zapisz się do newslettera!