Forum 2019__

Forum 2019

FORUM to platforma współpracy wielokulturowej oraz miejsce spotkania przedstawicieli samorządów i instytucji, biznesu i społeczeństwa z różnych miast i gmin Dolnego Śląska

Pilotażowa edycja, której tematem przewodnim była migracja ukraińska we Wrocławiu, odbyła się 7 czerwca 2017 roku.

Tegoroczne wydarzenie ma za zadanie nagłośnienie działań na rzecz migracji i rozwój społeczeństwa wielokulturowego oraz wymianę doświadczeń. FORUM 2019 otwiera się na wielokulturowość i wszystkich migrantów!

Forum 2019

Cele ForUM 2019

  • prezentacja oraz podsumowanie wszystkich działań na rzecz integracji migrantów i rozwoju społeczeństwa wielokulturowego podejmowanych w miastach i gminach na Dolnym Śląsku;
  • identyfikacja problemów związanych z migrantami i wypracowanie strategii działań na przyszłość;
  • nawiązanie długofalowej współpracy w obszarze integracji na poziomie lokalnym i regionalnym.

2 częściowe wydarzenie

  • Konferencja składająca się z 4 bloków (Biznes, Władza, Społeczeństwo, Konsulaty);
  • Praca grup roboczych oraz omówienie wypracowanych rozwiązań

Tematyki grup roboczych

  • Ustawodawstwo (legalizacja pracy i pobytu)
  • Zatrudnienie cudzoziemców
  • Współpraca międzysektorowa/partnerstwo
  • Bezpieczeństwo

Biuletyn pokonferencyjny

Niniejszy biuletyn jest kompendium wiedzy w sprawie oferty działań na rzecz migrantów i wielokulturowości we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku oraz aktualnych problemów, a także propozycji ich rozwiązania.

Pierwsza część publikacji dotyczy paneli konferencyjnych podczas ForUM,  które przedstawiały perspektywę biznesu, społeczeństwa i organizacji pozarządowych oraz władz lokalnych i regionalnych na tematykę społeczeństwa wielokulturowego.

Druga część zawiera efekty pracy grup roboczych w zakresie 4 tematów: “Ustawodawstwo: legalizacja pracy i pobytu”, “Zatrudnienie”, “Partnerstwo” i “Bezpieczeństwo”.

Elementem podsumowującym biuletyn są artykuły ekspertów obecnych podczas ForUM, dotyczące diagnozy obecnego stanu migracji we Wrocławiu oraz obecności cudzoziemców na polskim rynku pracy.

Biuletyn do pobrania tutaj 

ue

Projekt „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku” współfinansowany jest z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państw