Blog

Szkolenia dla nauczycieli i kadry oświatowej — edukacja pedagogów w Fundacji Ukraina__

Fundacja Ukraina od początku swojej działalności ma na celu wielokierunkową edukację migrantów. Prowadzimy szkolenia prawne, warsztaty integracyjne, spotkania towarzyskie z przedstawicielami różnych narodowości, które pomagają walczyć z uprzedzeniami. Konsultacje informacyjne dla migrantów są źródłem pozyskania i uporządkowania wiedzy dotyczącej spraw życia codziennego.

Jednak edukacja potrzebna również wśród osób, które mają styczność z cudzoziemcami w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych. Szkoła nadal jest miejscem, gdzie rodzą się stereotypy i przejawy dyskryminacji. Aby temu zaradzić, nauczyciel czy wychowawca powinien być wyedukowany na temat psychologicznych aspektów związanych z adaptacją cudzoziemców w Polsce, ich wrażliwością i potrzebami. 

Oferta Fundacji Ukraina

Odpowiedź Fundacji Ukraina to szkolenia tematyczne dla pedagogów, psychologów, dyrektorów szkół oraz innych przedstawicieli kadry oświatowej. Darmowe cykliczne spotkania mają na celu wsparcie kadry pedagogicznej w zarządzaniu wielokulturowością, uzupełnienie jej wiedzy na temat dialogu międzykulturowego oraz dostarczenie praktycznych narzędzi do pracy w klasie międzykulturowej.

Oprócz wzbogacenia wiedzy nauczycieli otrzymują zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia.

Najbliższe szkolenia odbędą się 13 i 15 listopada 2019 r..

Rejestracja i szczegółowa informacja

Więcej na temat szkoleń można przeczytać tu: 

https://fundacjaukraina.eu/szkolenia-dla-kadry-pedagogicznej/.

Zainteresowanych szczegółami oraz rejestracją prosimy kontaktować się za pomocą maila tetiana.zernytska@fotlsuj.cluster031.hosting.ovh.net.

Projekt „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku” współfinansowany jest z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa