Darowizny rzeczowe__

W ramach akcji “SAVE UKRAINE” prowadzimy działania, które skupiają się na pomocy mieszkańcom regionów dotkniętych wojną. Zachęcamy do przekazania pomocy humanitarnej w postaci darowizny rzeczowej na rzecz Fundacji Ukraina. 

Od kogo przyjmowana jest pomoc i w jakiej formie

Przyjmujemy pomoc finansową i materialną:

  • od osób prawnych (stowarzyszenia, firmy, organizacji publicznych oraz pozarządowych);
  • od osób fizycznych.

Jakie dokumenty są wymagane do przekazania darowizny oraz co powinny zawierać?

Osoby prawne:

Dokument z listą rzeczy, które są własnością osoby (np. WZ) lub fakturą zakupu towarów (jeśli istnieje) + umowa darowizny na rzecz Fundacji Ukraina podpisana przez obie strony, w której  wskazano krótką listę  i koszt rzeczy darowanych, a także numer dokumentu, zgodnie z którym zostały zakupione.

Osoby fizyczne:

Umowa darowizny na rzecz Fundacji Ukraina, podpisana przez obie strony, która wskazuje wartość pieniężną darów i ich krótką listę (należy wskazać imię i nazwisko osoby oraz datę przekazania) – formularze do wypełnienia  znajdują się w magazynie Fundacji Ukraina.

Istnieje również możliwość pozostawienia darowizny rzeczowej w postaci paczek żywnościowych lub produktów, które zbieramy w ramach akcji charytatywnej “HELP UA PACKAGE”

Zebrane paczki można zostawić w punkcie informacyjnym przy Centrum Wsparcia Uchodźców na Dworcu Głównym PKP pod adresem: ul. Piłsudskiego 105, 50-001 Wrocław

Lub dostarczyć do naszego magazynu, który znajduje się pod adresem: Dolnośląski Park Innowacji i Nauki, przy ulicy Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław (wejście od ulicy Tynieckiej).

Komu pomagamy:

Organizacjom pozarządowym i wolontariackim w Ukrainie, które zapewniają bezpłatną pomoc humanitarną, mieszkańcom dotkniętych wojną regionów zgodnie z priorytetem i możliwościami.

Priorytet nadaje się organizacjom działającym w najbardziej niebezpiecznych miejscach.

Fundacja Ukraina organizuje transport tylko dla dużych dostaw pomocy humanitarnej. Organizacje składające niewielkie zamówienia samodzielnie zapewniają logistykę.