Wizyty studyjne dla przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych

W ramach wsparcia dla organizacji i instytucji pracujących na co dzień z migrantami, Fundacja Ukraina zaplanowała wizyty studyjne. Będą to organizowane raz w roku wyjazdy przedstawicieli urzędów, instytucji rynku pracy, pomocy społecznej z Dolnego Śląska do organizacji działających na rzecz migrantów z całej Polski w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.


Główne założenia wizyt studyjnych

  • prezentacja innowacyjnych rozwiązań i metod pracy z migrantami
  • próba standaryzacji obsługi obcokrajowców na terenie województwa dolnośląskiego
  • budowanie sieci kontaktów na potrzeby podjęcia współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz cudzoziemców

Zgłoszenia na wizyty studyjne będą przyjmowane w formie elektronicznej. W celach rejestracji oraz zadania dodatkowych pytań prosimy o bezpośredni kontakt z organizatorem za pomocą maila tetiana.zernytska@fundacjaukraina.eu

Fundacja Ukraina
ul. Ruska 46A/201
50-079 Wrocław

tel. +48 571 330 203
e-mail: biuro@fundacjaukraina.eu

Zapisz się do newslettera!