EduForUM__

EduFoRum

EduForUM

Czym jest EduForUM?

EduForUM to specjalna edycja corocznego wydarzenia o charakterze seminaryjnym ForUM for Unity of Migrants, która poświęcona była  edukacji cudzoziemców na różnych szczeblach i odbyła się w dniu 21 listopada 2019 roku.

Cele konferencji

  1. Wymiany dobrych praktyk w nauczaniu cudzoziemców, zwłaszcza języka polskiego jako obcego oraz ich adaptacji w polskim systemie szkolnictwa i integracji z uczniami/studentami polskimi
  2. Podniesienia kwalifikacji zawodowych w obszarze międzykulturowości podczas szkoleń prowadzonych przez najlepszych praktyków
  3. Nawiązania współpracy międzysektorowej
  4. Rozeznania aktualnych wyzwań i poznanie sugerowanych metod działania

Zobacz jak to było

Agenda

EduFoRum

Poznaj nasz biuletyn

Biuletyn EduFORUM