EduForUM

Czym jest EduForUM?

EduForUM to specjalna edycja corocznego wydarzenia o charakterze seminaryjnym ForUM for Unity of Migrants, która poświęcona była  edukacji cudzoziemców na różnych szczeblach i odbyła się w dniu 21 listopada 2019 roku.

Cele konferencji

Wymiany dobrych praktyk w nauczaniu cudzoziemców, zwłaszcza języka polskiego jako obcego oraz ich adaptacji w polskim systemie szkolnictwa i integracji z uczniami/studentami polskimi

Podniesienia kwalifikacji zawodowych w obszarze międzykulturowości podczas szkoleń prowadzonych przez najlepszych praktyków

Nawiązania współpracy międzysektorowej

Rozeznania aktualnych wyzwań i poznanie sugerowanych metod działania

Agenda

AGENDA-FORUM-2019

 

Znajdź jeszcze więcej na

Poznaj nasz biuletyn

 

Masz problem z odtwarzaniem? Skorzystaj z linku poniżej:

Biuletyn EduFORUM 2.pdf

Fundacja Ukraina
ul. Ruska 46A/201
50-079 Wrocław

tel. +48 571 330 203
e-mail: biuro@fundacjaukraina.eu

Zapisz się do newslettera!