Kursy języka polskiego “Let’s mów”__

IMG_7440-1

Let’s mów po polsku z Fundacją Ukraina

“Let`s mów” – to cykl kursów języka polskiego organizowane przez Fundację Ukraina dla obywateli krajów spoza UE. Kurs trwa średnio 3-4 miesiące. Uczestnicy spotykają się w jednej z dwóch 15-osobowych grup. Każdej osobie zapewniamy niezbędne materiały do nauki – materiały biurowe, podręcznik oraz autorskie zadania od nauczycieli. Grafik zajęć jest planowany indywidualnie przed każdym cyklem kursu w oparciu o zgłoszone w ankietach preferowane dni i godziny na tyle na ile jest to możliwe.

UWAGA! W przypadku, gdy ograniczenia dotyczące wydarzeń z udziałem więcej niż 5 osób nie zostaną zniesione, kurs będzie prowadzony online.

calendar-alt-regular-1

6 Cykli

clock-regular

128 Godz. Nauki

user-regular

Ok. 15 Os, W Grupie

money-bill-alt-regular

3 Zł/Godz.

cookie-bite-solid

Poczęstunek

certificate-solid

Certyfikat Wewnętrzny

Galeria

DZIĘKI DOFINANSOWANIU CENA ZAJĘĆ JEST BARDZO NISKA – ZA CAŁY 128-GODZINNY KURS OPŁATA WYNOSI 384 ZŁ. JEDNA GODZINA LEKCYJNA KOSZTUJE TYLKO 3 ZŁ

Kryteria rekrutacji

  • Przynależność do grupy docelowej (obywateli krajów spoza UE, które legalnie przebywają na terytorium Polski)
  • Termin złożenia online zgłoszenia do udziału w rekrutacji do kursu (w celu dokończenia rejestracji należy udać się do CUKR-u przy ul. Ruskiej 46A/201 i złożyć własnoręczne oświadczenie w godzinach rejestracji uczestników
  • Dodatkowe kryterium: przynależność do grup wymagających szczególnego traktowania (np. ofiara tortur lub gwałtów lub innych poważnych form przemocy psychologicznej, fizycznej lub seksualnej lub nadużyć w tym zakresie, osoba potrzebująca natychmiastowej opieki i niezbędnego leczenia chorób, rodzic samotnie wychowujący małoletnie dzieci)

Kontakt

E-mail

Wszystkie pytania oraz uwagi prosimy kierować tu

letsmow@fundacjaukraina.eu

Więcej języka polskiego?

Przyjdź na nasze bezpłatny klub dyskusyjny języka polskiego

Polish Speaking Club

Rekrutacja na 6 cykl kursu została zamknięta

Godziny rejestracji uczestników będą zaktualizowane wraz z otwarciem rekrutacji na kolejny kurs.

ue

Projekt „reSTART” współfinansowany jest z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państw