Projekty

Save Ukraine finansowane przez Save The Children__

Termin realizacji: 01.07.2022 - 31.11.2023

Główne działania w projekcie:

Projekt ma na celu wsparcie dzieci i młodzieży z Ukrainy, kładąc nacisk na naukę języka polskiego. W ramach projektu zaplanowane zostały następujące działania:

  • Organizacja 110 turnusów półkolonii dla dzieci uchodźczych;
  • Zatrudnienie asystentów międzykulturowych, wspierających edukację dzieci uchodźców w polskich szkołach;
  • Organizacja i przeprowadzenie kursów adaptacyjnych dla dorosłych;
  • Organizacja i przeprowadzenie warsztatów integracyjnych dla dzieci;
  • Przeprowadzenie konsultacji psychologicznych i prawnych punkcie konsultacyjnym od Instytutu Praw Migrantów.

Projekt Save Ukraine sfinansowany ze środków organizacji Save the Children.

Save-Ukraine-Save-The-Children