Projekty

Save Ukraine finansowane przez Save The Children__

Termin realizacji: 01.07.2022 - 31.10.2024

Główne działania w projekcie:

Projekt ma na celu wsparcie dzieci i młodzieży z Ukrainy, kładąc nacisk na naukę języka polskiego. W ramach projektu zaplanowane zostały następujące działania:

  • Organizacja 110 turnusów półkolonii dla dzieci uchodźczych.
  • Zatrudnienie asystentów międzykulturowych, wspierających edukację dzieci uchodźców w polskich szkołach.
  • Organizacja i przeprowadzenie kursów adaptacyjnych dla dorosłych.
  • Organizacja i przeprowadzenie warsztatów integracyjnych dla dzieci.
  • Przeprowadzenie konsultacji psychologicznych i prawnych punkcie konsultacyjnym od Instytutu Praw Migrantów.
  • Przeprowadzenie badań oraz sporządzenie raportu na temat sytuacji i możliwości integracyjnych mieszkańców ośrodków zbiorowego zakwaterowania na Dolnym Śląsku.
  • Zapewnienie spersonalizowanego wsparcia informacyjnego osobom przebywającym w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania na Dolnym Śląsku poprzez realizację spotkań w ośrodkach oraz przygotowanie planów indywidualnego wsparcia dla uchodźców.
  • Realizacja inicjatyw rzeczniczych wspierających prawa i interesy migrantów.

Projekt Save Ukraine sfinansowany ze środków organizacji Save the Children.

Save-Ukraine-Save-The-Children