Projekty

Refugee Aid and Integration Initiative (RAII) – Inicjatywa na rzecz pomocy i integracji uchodźców__

Termin realizacji: 01.12.2023 - 30.06.2024

Cel projektu:

Celem projektu jest lepsza integracja uchodźców i migrantów z Ukrainy, obecnie przebywających we Wrocławiu, poprzez dostarczenie im kompleksowego wsparcia emocjonalnego, doradczego i zawodowego. Projekt ma na celu stworzenie bezpiecznej przestrzeni, gdzie beneficjenci, niezależnie od swojego statusu, mogą zdobywać wiedzę, rozwijać umiejętności społeczne i zawodowe oraz skutecznie adaptować się do nowego środowiska.

Główne działania w projekcie:

Wsparcie informacyjne dla migrantów i uchodźców:

W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie około 600 konsultacji informacyjnych dla obywateli państw trzecich zamieszkałych na terenie Dolnego Śląska. Celem naszych działań jest rozwiązywanie wątpliwości prawnych i wyzwań administracyjnych migrantów, a także finansowanie prowadzenia stałego punktu informacyjno-doradczego Fundacji Ukraina (Punkt Informacyjny prowadzony przez Instytut Praw Migrantów) dla uchodźców.

Konsultacje eksperckie:

Przeprowadzenie 25 konsultacji eksperckich dla migrantów i uchodźców w celu zwiększania ich świadomości w zakresie przysługujących im praw i procedur administracyjnych obowiązujących w Polsce.

Wsparcie adaptacyjno-informacyjne:

Realizacja 4 kursów adaptacyjno-informacyjnych dla minimum 40 specjalistów pracujących na co dzień z migrantami i uchodźcami w celu dostarczenia niezbędnej wiedzy prawnej i administracyjnej jak największej liczbie odbiorców.

Doradztwo zawodowe:

Przeprowadzenie konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego dla 50 osób z doświadczeniem uchodźstwa w celu wspierania ich integracji na polskim rynku pracy. Celem tych działań jest zwiększenie szansy na znalezienie pracy oraz dostosowanie możliwości pozyskania pracy do kwalifikacji osób z doświadczeniem uchodźstwa. Ponadto chcemy także w ramach projektu umożliwić beneficjentom szukającym pracy indywidualne spotkania z doradcami zawodowymi. 

Spotkania eksperckie z pracownikami BNY Mellon:

Zorganizowanie 16 spotkań eksperckich z pracownikami firmy BNY Mellon, którzy w ramach wolontariatu będą mieli okazję podzielić się z uczestnikami wiedzą oraz praktycznymi wskazówkami dotyczącymi poszukiwania pracy i rozwoju zawodowego. Dzięki tym spotkaniom co najmniej 170 osób uzyska wsparcie w dążeniu do zatrudnienia zgodnego z ich kwalifikacjami, zwłaszcza: dostaną oni wiedzę z pierwszej ręki na temat rynku pracy w Polsce, dynamiki branży, technik rozmów kwalifikacyjnych, etykiety w miejscu pracy, budowania CV oraz budowania marki osobistej.

Wolontariat hobbystyczny:

Przeprowadzenie 16 warsztatów o różnych tematach w ramach wolontariatu hobbystycznego przez pracowników firmy BNY Mellon. Zaplanowane warsztaty o charakterze integracyjno-adaptacyjnym będą promowały interakcję między uchodźcami a lokalną społecznością i umożliwiały nabycie przez nich nowych umiejętności. Podobnie jak w przypadku spotkań eksperckich planuje się, że w tych warsztatach weźmie udział co najmniej 170 osób.

Wierzymy, że wszystkie wymienione wyżej działania w ramach projektu pomogą polepszyć sytuację uchodźców na polskim rynku pracy oraz współtworzyć społeczność opartą na zrozumieniu, akceptacji i wzajemnym wsparciu, przyczyniając się do lepszej integracji i życia uchodźców oraz migrantów z Ukrainy we Wrocławiu. 


Projekt realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu firmy BNY Mellon

BNY Mellon