Projekty

Ukraine/boys serious play. Budujemy dobrostan psychiczny ukraińskich chłopaków__

Termin realizacji: 01.01.2024 - 31.10.2024

Cel projektu:

Projekt skupia się na wsparciu emocjonalnym i adaptacji kulturowej nastoletnich chłopców w wieku 15-18 lat, pochodzących z Ukrainy i aktualnie przebywających w Wałbrzychu. Naszym priorytetem jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni, gdzie młodzi ludzie z różnych kultur mogą rozwijać swoje umiejętności społeczne, radzenia sobie z wyzwaniami oraz skutecznie integrować się w nowym środowisku.

Główne działania w projekcie:

  • Warsztaty:
    • Przeprowadzimy 10 interaktywnych warsztatów, w których wykorzystamy elementy socjoterapii i innowacyjną metodę LEGO SERIOUS PLAY. To unikalne podejście pozwoli uczestnikom wyrazić swoje myśli i uczucia, rozwijając jednocześnie zdolności interpersonalne.
  • Spotkania Integracyjne:
    • Organizacja 3 spotkań integracyjnych, mających na celu budowanie relacji, współpracy i wzajemnego zrozumienia między uczestnikami projektu.
  • Streetworking:
    • Realizacja 30 godzin długofalowego działania socjoedukacyjnego na otwartej przestrzeni, aby nawiązać bliższy kontakt z młodzieżą, zrozumieć ich potrzeby i dostosować działania projektowe do rzeczywistych wyzwań, z jakimi się borykają. 

Projekt “Ukraine/boys serious play. Budujemy dobrostan psychiczny ukraińskich chłopaków” to nie tylko wsparcie w procesie adaptacji, ale także szansa na poszerzenie horyzontów, rozwijanie umiejętności społecznych oraz zdobywanie doświadczeń, które kształtują młodzież na przyszłość. Jesteśmy przekonani, że razem możemy stworzyć inspirującą przestrzeń, sprzyjającą wzrostowi i rozwojowi młodych ludzi!

Szczegółowe wnioski zebraliśmy w publikacji “Ukraine/boys serious play. Toolkit. O naszym doświadczeniu eksperymentalnym i pomysłach na jego skalowanie”, którą znajdziecie pod linkiem:

Ukraine / boys serious play – Fundacja Ukraina


Projekt realizowany dzięki wsparciu Funduszu Tutaj uruchomionego przez organizację Ashoka.

Ashoka
Fundusz Tutaj