Projekty

1G4I – One Goal For Inclusion__

Termin realizacji: 01.12.2021 – 01.12.2023

Główne działania w projekcie:

Projekt One Goal For Inclusion (1G4I) jest realizowany w ramach programu międzynarodowego Erasmus+ i polega na wsparciu integracji i rozwoju sportowym dzieci i młodzieży z krajów Unii Europejskiej. Program projektu obejmuje 5 mobilności międzynarodowych, które zostaną przeprowadzone w następujących krajach: Polska, Włochy, Hiszpania, Holandia i Turcja.

Jest to inicjatywa pięciu organizacji: AL2 Sport (Włochy), ACD La Hoya (Hiszpania), Sportief Besteed Groep (Holandia), Kargenc Club (Turcja) oraz Fundacja Ukraina (Polska).

Projekt zakłada:

  • przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów antydyskryminacyjnych dla trenerów;
  • zajęcia sportowe dla dzieci prowadzone przez przeszkolonych trenerów;
  • przygotowanie podręcznika dotyczącego metodologii Education For Sport.

Projekt finansowany jest ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.