Projekty

„Wrocławskie Centrum Integracji” IOM__

Termin realizacji: 1.07.2023-15.06.2024

Projekt „Wrocławskie Centrum Integracji” IOM  jest skierowany do migrantów i uchodźców przebywających w Polsce, którzy potrzebują wsparcia w różnych obszarach swojego życia, począwszy od zatrudnienia, poprzez legalizację pobytu i życie codzienne, aż po rozwijanie kompetencji zawodowych i naukę języka polskiego. Projekt ma na celu poprawę jakości życia migrantów i uchodźców w Polsce, a także tworzenie bardziej otwartego i zintegrowanego społeczeństwa.

Szczegółowe cele projektu:

Wsparcie zawodowe

 • Zapewnienie wsparcia w poszukiwaniu pracy oraz doradztwa zawodowego dla migrantów i uchodźców, pomagając 100 nowym osobom w zdobyciu stabilnego zatrudnienia.

Integracja społeczna

 • Ułatwienie procesu integracji społecznej migrantów i uchodźców poprzez organizację spotkań adaptacyjnych, warsztatów integracyjnych oraz kursów języka polskiego, co ma na celu zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym.

Wsparcie prawne i administracyjne

 • Udzielanie konsultacji legalizacyjnych i ogólnoadministracyjnych, aby pomóc migrantom i uchodźcom w rozwiązywaniu problemów związanych z ich statusem prawnym i życiem codziennym w Polsce.

Rozwój kompetencji

 • Organizacja konsultacji specjalistycznych, kursów online oraz klubów językowych w celu rozwijania umiejętności i wiedzy migrantów.

Cele projektowe zostaną zrealizowane poprzez następujące działania:

 • Udzielanie doradztwa zawodowego;
 • Wsparcie w poszukiwaniu pracy;
 • Przeprowadzanie 5 spotkań adaptacyjnych dla uchodźców i migrantów;
 • Organizację 10 spotkań adaptacyjnych dla przedstawicieli społeczności migrantów i uchodźców z Ukrainy;
 • Udzielanie konsultacji legalizacyjnych oraz ogólnoadministracyjnych;
 • Konsultacje specjalistyczne z prawnikiem, psychologiem, doradcą podatkowym;
 • Realizację kursu online „Cudzoziemcy w Polsce”;
 • Zrealizowanie 5 warsztatów integracyjnych dla dzieci i dorosłych;
 • Zrealizowanie 60 godzin warsztatów integracyjnych w ramach festiwalu Skovoroda Fest 2023;
 • Zorganizowanie kursu języka polskiego;
 • Realizacje 12 spotkań klubów językowych;

Działania zrealizowane w ramach projektu pozwolą na zwiększenie szans na zatrudnienie dla migrantów i uchodźców, co przyczyni się do ich ekonomicznej niezależności.


Projekt “Wrocławskie Centrum Integracji” jest realizowany we współpracy z International Organization for Migration (IOM) i finansowany przez rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Wrocławskie Centrum Integracji IOM