Projekty

Ukrainka w Polsce__

Ukrainka w Polsce to projekt realizowany przy wsparciu Fundacji Ukraina oraz dofinansowany z programu grantowego „Cześć Dziewczyny” Kulczyk Foundation.

Za inicjatywą „Ukrainka w Polsce” stoi Julia Boguslavska, która przyjechała do Polski 10 lat temu. Od wybuchu wojny w lutym 2022 roku, wspiera ukraińskie kobiety, które uciekły do Polski z powodów działań wojennych. Pomaga im stanąć na nogi, bo, jak mówi „cel osiągną same”.

Działalność projektu polega na integracji lokalnej społeczności wokół idei i działań, których celem jest wzmocnienie pozycji Ukrainek w Polsce. Realizacja tego celu odbywa się poprzez przeprowadzenie regularnych spotkań dla Ukrainek, które zamieszkały na Dolnym Śląsku oraz w samym Wrocławiu, wspomagających proces ich integracji w nowym kraju.

Zespól "Ukrainka w Polsce"
ukr-w-polsce

Są to spotkania z psychologiem dotyczące urozmaiconych tematów – stawianie pierwszych kroków w Polsce, kryzysowe sytuacje, efektywna komunikacja z dziećmi w warunkach kryzysowych, adaptacja, odnalezienie własnego potencjału i rozwój osobisty.

Pomimo spotkań z psychologiem oferują również wsparcie w zakresie prawa, księgowości, założenia własnego biznesu oraz marki w Polsce, pozycjonowaniem własnego biznesu w Internecie, budowaniem strategii komunikacji, budowaniem stron internetowych.

Więcej informacji o projekcie „Ukrainka w Polsce” szukajcie pod linkiem: