Oferty__

Jako Fundacja ciągle się rozwijamy, poszerzając zakres naszych działań i dbając również o kształtowanie zgranego zespołu pracowników. W chwili obecnej nasz zespół liczy ponad 160 pracowników. Zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy w Fundacji Ukraina i aplikuj na wymarzone stanowisko już dziś!

Aktualne oferty __

Zapytanie ofertowe na zawarcie umowy ramowej na zakup i dostawę artykułów spożywczo–przemysłowych dla Fundacji Ukraina na rok 2023/2024

Zapytanie ofertowe na zawarcie umowy ramowej na zakup i dostawę artykułów spożywczo–przemysłowych dla Fundacji Ukraina na rok 2023/2024

Zapytanie ofertowe na zawarcie umowy ramowej na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Fundacji Ukraina na rok 2023/2024

Zapytanie ofertowe na stanowisko moderatora klubu języka angielskiego

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia organizowania oraz moderowania klubu języka angielskiego, w ramach projektu pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli Państw trzecich na Dolnym Śląsku – Etap II” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa, nr ogłoszenia 1/FAMI2/2023 z dnia 28.08.2023 r.

FORMULARZ OFERTOWY

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na wykonanie dzieła polegającego na opracowaniu i publikacji manualu do nauki języka polskiego (instruktażowych materiałów edukacyjnych dla nauczycieli/wychowawców), w ramach projektu Save Ukraine finansowanego ze środków Save the Children International.

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na ogłoszenie na opracowaniu i publikacji manualu do nauki języka polskiego (instruktażowych materiałów edukacyjnych dla nauczycieli/wychowawców), w ramach projektu Save Ukraine finansowanego ze środków Save the Children International. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa
28.08.2023 r. (decyduje data wpływu oferty).

FORMULARZ OFERTOWY

ZAPYTANIE OFERTOWE

Oferty archiwalne __

Zapytanie ofertowe na stanowisko lektora/ki języka polskiego jako języka obcego (4 osoby) w ramach projektu reSTART

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko lektora języka polskiego jako obcego (4 osoby) w ramach projektu “reSTART”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 17.02.2023 r. (decyduje data wpływu oferty).

FORMULARZ OFERTOWY

ZAPYTANIE OFERTOWE LEKTORA JĘZYKA POLSKIEGO

Zapytanie ofertowe na stanowisko konsultanta_ki ds. migracji (3 osoby)

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia:

pełnienie obowiązków konsultanta_ki ds. migracji (3 osoby) w ramach projektu pt. „Jesteśmy z Wami – Razem dla Ukrainy” dofinansowanego ze środków w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

FORMULARZ OFERTOWY

ZAPYTANIE OFERTOWE SPECJALISTA

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ

Zapytanie ofertowe na stanowisko asystenta międzykulturowego

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące pełnienia obowiązków asystenta międzykulturowego ukraińskojęzycznego (1 osoba) w ramach projektu pt. „„Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli Państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku – Etap II” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa Termin składania ofert upływa 02.01.2023 r. (decyduje data wpływu oferty)

FORMULARZ OFERTOWY

ZAPYTANIE OFERTOWE SPECJALISTA

Zapytania ofertowe na stanowisko lektora języka polskiego jako obcego (2 osoby)

Zapraszamy do złożenia oferty na stanowisko lektora języka polskiego jako obcego (2 osoby) w ramach projektu pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli Państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku – Etap II” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa, nr ogłoszenia 7/FAMI2/2022 z dnia 07.11.2022 r.

FORMULARZ OFERTOWY

ZAPYTANIE OFERTOWE SPECJALISTA

Zapytanie ofertowe na wykonanie dzieła polegającego na opracowaniu i publikacji manualu do nauki języka polskiego (instruktażowych materiałów edukacyjnych dla nauczycieli/wychowawców), w ramach projektu Save Ukraine finansowanego ze środków Save the Children International.

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na ogłoszenie na opracowaniu i publikacji manualu do nauki języka polskiego (instruktażowych materiałów edukacyjnych dla nauczycieli/wychowawców), w ramach projektu Save Ukraine finansowanego ze środków Save the Children International. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 22.02.2023 r. (decyduje data wpływu oferty).

FORMULARZ OFERTOWY

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU

Zapytanie ofertowe na stanowisko specjalisty ds. realizacji wydarzeń

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące pełnienia obowiązków specjalisty ds. realizacji wydarzeń w ramach
projektu pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli Państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku – Etap II” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa, nr ogłoszenia 6/FAMI2/2022 z dnia 26.10.2022 r. Termin składania ofert upływa 02.11.2022 r. (decyduje data wpływu oferty).

FORMULARZ OFERTOWY

ZAPYTANIE OFERTOWE SPECJALISTA

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie punktu doradztwa administracyjnego i prawnego na terenie miasta Wałbrzycha w dniu 12.10.2022

Zapytanie ofertowe na Wykonawcę, który zorganizuje punkt doradztwa administracyjnego i prawnego na terenie miasta Wałbrzycha.Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące zorganizowania punktu doradztwa administracyjnego i prawnego na terenie miasta Wałbrzycha w ramach projektu pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli Państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku – Etap II” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa, nr ogłoszenia 5/FAMI2/2022 z dnia 12.10.2022 r. Termin składania ofert upływa 20.10.2022 r. (decyduje data wpływu oferty).

FORMULARZ OFERTOWY

ZAPYTANIE OFERTOWE SPECJALISTA

Zapytanie ofertowe na stanowisko moderatora klubów językowych (2 stanowiska)

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące organizowania oraz moderowania klubów językowych (2 stanowiska), w ramach projektu pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli Państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku – Etap II” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa, nr ogłoszenia 4/FAMI2/2022 z dnia 11.10.2022 r. Termin składania ofert upływa 18.10.2022 r. (decyduje data wpływu oferty).

FORMULARZ OFERTOWY

ZAPYTANIE OFERTOWE SPECJALISTA

Zapytanie ofertowe na stanowisko psychologa do prowadzenia indywidualnych konsultacji psychologicznych

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące prowadzenia indywidualnych konsultacji psychologicznych (1 stanowisko), w ramach projektu pt. „„Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli Państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku – Etap II” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa, nr ogłoszenia 3/FAMI2/2022 z dnia 07.10.2022 r. Termin składania ofert upływa 14.10.2022 r. (decyduje data wpływu oferty).

FORMULARZ OFERTOWY

ZAPYTANIE OFERTOWE SPECJALISTA

Zapytanie ofertowe na stanowisko konsultanta

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące pełnienia obowiązków konsultanta w Instytucie Praw Migrantów (1 osoba) w ramach projektu pt. pt. „„Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli Państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku – Etap II” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Termin składania ofert upływa 10.10.2022 r. (decyduje data wpływu oferty)

FORMULARZ OFERTOWY KONSULTANT

OGŁOSZENIE KONSULTANT

Zapytanie ofertowe na stanowisko asystenta międzykulturowego

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące pełnienia obowiązków asystenta międzykulturowego ukraińskojęzycznego (1 osoba) w ramach projektu pt. „„Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli Państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku – Etap II” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa Termin składania ofert upływa 10.10.2022 r. (decyduje data wpływu oferty)

FORMULARZ OFERTOWY ASYSTENTA

OGLOSZENIE ASYSTENT

Zapytanie ofertowe na stanowisko specjalisty ds. promocji i PR

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące pełnienia obowiązków specjalisty ds. promocji i PR w projekcie „reSTART.”, finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 22.02.2022 r. (decyduje data wpływu oferty).

ogłoszenie o zatrudnieniu nr 2_RE_2022

formularz ofertowy PR 2_RE_2022

Zapytanie ofertowe na stanowisko psychologa

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące prowadzenia indywidualnych konsultacji psychologicznych  w projekcie „reSTART.”, finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 22.02.2022 r. (decyduje data wpływu oferty)

formularz ofertowy psycholog_3_RE_2022

ogłoszenie o zatrudnieniu nr 3_RE_2022

Zapytanie ofertowe na prawnika w Instytucie Praw Migrantów (1 osoba)

Zapraszamy do złożenia oferty prawnika w Instytucie Praw Migrantów w ramach projektu pt. „reSTART”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa, nr ogłoszenia 1/RE/2022 z dnia 12.01.2022r. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 17 stycznia 2022 r.

Ogłoszenie konsultant IPM

Formularz ofertowy konsultant

Zapytanie ofertowe na stanowisko konsultanta w Instytucie Praw Migrantów (1 osoba)

Zapraszamy do składania oferty na stanowisko konsultanta w Instytucie Praw Migrantów (1 osoba) w ramach projektu pt. „reSTART”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa, nr ogłoszenia 5/RE/2021 z dnia 10.09.2021r. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 23 września 2021 r.

Ogłoszenie konsultant IPM

Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe na stanowisko asystentów kulturowych ukraińskojęzycznych (2 osoby)

Zapraszamy do składania oferty na stanowisko asystentów kulturowych ukraińskojęzycznych (2 osoby) w ramach projektu pt. „reSTART”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa, nr ogłoszenia 4/RE/2021 z dnia 09.09.2021r. oraz w ramach projektu pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa, nr ogłoszenia 2/FAMI/2021 z dnia 09.09.2021r. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej.

Termin składania ofert upływa 17 września 2021 r.

Ogłoszenie asystent kulturowy

Formularz ofertowy asystent

Zapytanie ofertowe na stanowisko asystentów kulturowych ukraińskojęzycznych (4 osoby)

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/FAMI/2021 i 3/RE/2021 z dnia 01.09.2021 r. na pełnienie obowiązków asystentów kulturowych ukraińskojęzycznych (4 osoby) w ramach projektu pt. „reSTART”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa oraz w ramach projektu pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 6 września 2020 r.

Ogloszenie asystent kulturowy

Formularz ofertowy asystent

Fundacja Ukraina poszukuje osoby na stanowisko Specjalisty ds. finansowych

Oferta pracy.pdf

Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko lektora języka polskiego jako obcego (1 osoba) w ramach projektu pt. „reSTART” , finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko lektora języka polskiego jako obcego (1 osoba) w ramach projektu “reSTART”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 24 kwietnia 2021r. (decyduje data wpływu oferty).

Ogloszenie lektor jezyka polskiego

Formularz ofertowy lektor jezyka polskiego

Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko lektora języka polskiego jako obcego (2 osoby) w ramach projektu pt. „reSTART” , finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko lektora języka polskiego jako obcego (2 osoby) w ramach projektu “reSTART”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 7 kwietnia 2021r. (decyduje data wpływu oferty).

Formularz ofertowy lektor języka polskiego

Ogloszenie lektor jezyka polskiego

Zapytanie ofertowe na usługę mobilnego doradztwa prawno-administracyjnego

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące  usługi mobilnego doradztwa prawno-administracyjnego w projekcie „reSTART”, finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 14.12.2020r. (decyduje data wpływu oferty).

formularz ofertowy-doradztwo_mobilne.doc

zapytanie_doradztwo_mobilne.pdf

Zapytanie ofertowe na zakup i bezpłatną dostawę książek do nauki języka polskiego na potrzeby projektu pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i bezpłatnej dostawy książek do nauki języka polskiego na potrzeby projektu „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 17 listopada 2020r. (decyduje data wpływu oferty).

Pliki do pobrania:

formularz_ofertowy_ksiazki_do_jpolskiego.doc

Zapytanie ofertowe.pdf

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi asystentów kulturowych

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 5/FAMI/2020 i 5/RE/2020 z dnia 03.09.2020 r. na pełnienie obowiązków asystentów kulturowych ukraińskojęzycznych (2-4 osoby) w ramach projektu pt. „reSTART”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa oraz w ramach projektu pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 14 września 2020 r.

Pliki do pobrania:

formularz_ofertowy_asystent.doc

formularz_ofertowy_asystent.pdf

ogloszenie_asystent_kulturowy.pdf

Zapytanie ofertowe na zakup i bezpłatną dostawę książek do nauki języka polskiego na potrzeby projektu pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i bezpłatnej dostawy książek do nauki języka polskiego na potrzeby projektu „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 18 sierpnia 2020r. (decyduje data wpływu oferty).

Pliki do pobrania:

zapytanie_ksiazki_do_jpolskiego.pdf

formularz_ofertowy_ksiazki_do_jpolskiego.doc

Zapytanie ofertowe na zakup i bezpłatną dostawę książek do nauki języka polskiego na potrzeby projektu pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i bezpłatnej dostawy książek do nauki języka polskiego na potrzeby projektu „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 24 kwietnia 2020r. (decyduje data wpływu oferty).

Pliki do pobrania:

zapytanie_ksiazki_do_jpolskiego.pdf

formularz_ofertowy_ksiazki_do_jpolskiego.doc

Zapytanie ofertowe na zakup i bezpłatną dostawę książek do nauki języka polskiego na potrzeby projektu pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i bezpłatnej dostawy książek do nauki języka polskiego na potrzeby projektu „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 21 lutego 2020r. (decyduje data wpływu oferty).

Pliki do pobrania:

zapytanie_ksiazki_do_jpolskiego.pdf

formularz_ofertowy_ksiazki_do_jpolskiego.doc

Ogłoszenie o zatrudnieniu: prowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych (1 stanowisko)

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące prowadzenia indywidualnych konsultacji psychologicznych  w projekcie „reSTART”, finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 09.02.2020r. (decyduje data wpływu oferty).

Pliki do pobrania:

ogloszenie_o_zatrudnieniu-psycholog.pdf

formularz ofertowy-psycholog.docx

Ogłoszenie o zatrudnieniu: pełnienie obowiązków specjalisty ds. edukacji i rozwoju (1 stanowisko)

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące  pełnienia obowiązków specjalisty ds. edukacji i rozwoju  w projekcie „reSTART”, finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 26.01.2020r. (decyduje data wpływu oferty).

Pliki do pobrania:

ogloszenie_o_zatrudnieniu-spec edukacji.pdf

formularz ofertowy-spec_edukacji.docx

Ogłoszenie o zatrudnieniu: pełnienie obowiązków specjalisty ds. promocji i PR (1 stanowisko)

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące pełnienia obowiązków specjalisty ds. promocji i PR w projekcie „reSTART.”, finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 24.01.2020r. (decyduje data wpływu oferty).

Pliki do pobrania:

formularz ofertowy-spec PR.docx

ogloszenie_o_zatrudnieniu-spec_PR.pdf

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i emisję 20-odcinkowej audycji radiowej na potrzeby realizacji kampanii „Wiem, zyskuję, zatrudniam” w ramach projektu FAMI

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/FAMI/2020 z dnia 10.01.2020 r. na przygotowanie i emisję 20-odcinkowej audycji radiowej na potrzeby realizacji kampanii „Wiem, zyskuję, zatrudniam”  w ramach projektu pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

Pliki do pobrania:

Zapytania_ofertowe_audycje.pdf

Zapytanie_ofertowe_audycje_załączniki_edytowalne.docx