Asystenci kulturowe w szkołach__

Asystenci kulturowe w szkołach

Asystenci kulturowe w szkołach

Asystent kulturowy pełni dyżury w wytypowanych szkołach na terenie Dolnego Śląska. Jego głównym celem jest aktywizacja dzieci z innych krajów oraz ich rodziców i zachęcanie ich do włączenia się w życie szkolne. Jednocześnie asystent uwrażliwia uczniów polskich, ich rodziców i nauczycieli na problematykę wielokulturowości. Jego praca to walka z uprzedzeniami i stereotypami oraz promowanie idei wzajemnej tolerancji i szacunku.

Obecnie we wrocławskich szkołach

(SP nr 90, SP nr 50, SP nr 84, SP nr 16) pracują dwie asystentki międzykulturowe. Ich zadanie w szkołach sprowadza się w dużej mierze do wsparcia  uczniów w nauce – podczas lekcji, z odrabianiem zadań domowych, a także kontaktowanie się z nauczycielami w sprawie sprawdzianów, które uczniowi muszą poprawić. Dodatkowo są one odpowiedzialne za ścisłą współpracę z rodzicami, wychowawcami i specjalistami pracującymi w szkołach w celu wsparcia w adaptacji oraz zarządzania konfliktami.

Codziennie mierzę się z nowymi wyzwaniami. Jednak wydaje mi się, że dzieci najbardziej doceniają obecność asystenta w szkole. Często podbiegają do mnie podczas przerw, żeby się przywitać, pochwalić swoimi osiągnięciami, opowiedzieć jak spędzają czas wolny i móc porozmawiać z kimś w swoim języku ojczystym.

Aleksandra Kosior, asystentka kulturowa

Wsparcie w ojczystym języku

Asystenci posługują się językiem ukraińskim, dzięki temu łatwiej służą pomocą językową uczniom-cudzoziemcom i ich rodzinom Dlatego też skutecznie udzielają informacji nauczycielom o kulturze, z której wywodzą się dzieci oraz rozwiązują bieżące problemy w wielokulturowym szkolnym środowisku.

Napisz do nas!

fami@fotlsuj.cluster031.hosting.ovh.net

ue

Projekt „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku” współfinansowany jest z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państw