Blog

Start reStartu__

Fundacja Ukraina ogłasza start nowego integracyjno-edukacyjnego projektu reSTART, który zaistniał dzięki międzysektorowej współpracy organizacji pozarządowych, władz samorządowych i biznesu na rzecz integracji międzykulturowej migrantów z krajów trzecich i będzie bogaty o wszelkiego rodzaju inicjatywy i działania pozwalające ułatwić proces integracji i adaptacji w polskim społeczeństwie.

Od stycznia 2020 roku rozpoczęliśmy realizację projektu reSTART, który ma na celu kompleksowe wzmocnienie procesu integracji obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.

Kompleksowe wzmocnienie procesu integracji obywateli państw trzecich

Skierowany on jest do obywateli państw trzecich przebywających legalnie na Dolnym Śląsku, społeczeństwa przyjmującego, w szczególności lokalnych pracodawców, nauczycieli, uczniów i ich rodziców.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS), Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej (ARAW), Fundacją MODE i Fundacją Kalejdoskop Kultur.

Wsparcie informacyjne i doradztwo dla cudzoziemców

Fundacja Ukraina, Gmina Wrocław/WCRS i ARAW oferują w ramach projektu szereg bezpłatnych usług skierowanych do cudzoziemców – obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.

W Centrum Ukraińskim Kultury i Rozwoju będzie kontynuowana praca Infopunktu i konsultacji ze specjalistami z obszarów prawa, doradztwa zawodowego oraz psychologii.

Gmina Wrocław, reprezentowana przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, uruchomi 3 punkty konsultacyjne we Wrocławiu: 

  • WroMigrant, zlokalizowany na Starym Mieście;
  • Centrum Aktywności Tarnogaj;
  • Centrum Biblioteczno-Kulturalne FAMA, zlokalizowany na Psim Polu.

Dla osób, które nie mają możliwości skorzystać z usług stacjonarnych Infopunktów, ARAW uruchomi również zdalny punkt informacyjny, a Fundacja Ukraina – mobilne punkty konsultacyjne.

Dzieci i młodzież cudzoziemska: adaptacja i integracja w placówkach edukacyjnych 

Dla studentów zagranicznych Fundacja Ukraina w okresie jesiennym organizuje cykl spotkań informacyjnych, który wprowadzi ich w zasady, normy i wartości obowiązujące w kraju przyjmującym.

W ramach wsparcia procesu integracji uczniów obcojęzycznych zapewniona będzie pomoc asystentów międzykulturowych, których przygotowaniem zajmuje się Fundacja Kalejdoskop Kultur w ramach Szkoły Asystentów Międzykulturowych.

Wydarzeniem, które pozwoli m.in. na wymianę dobrych praktyk, staną Targi Edukacji Międzykulturowej, organizowane już tradycyjnie we Wrocławiu przez WCRS.

“Let’s mów” po polsku dla dorosłych

Tradycyjnie Fundacja Ukraina organizuje kursy języka polskiego dla grup ukraińsko i rosyjskojęzycznych. Nowością projektu są zajęcia językowe dla grup angielskojęzycznych, które będą prowadzone przez Fundację MODE. 

Pokonywać bariery językowe migranci również będą w czasie konwersacyjnych klubów – Polish Speaking Club: https://www.facebook.com/argybargy.club/  i English Speaking Club: https://www.facebook.com/polish.speaking.club/.

Adaptacja w Polsce – od A do Z

Życie codzienne w nowym państwie może być wyzwaniem. Kwestie legalizacji pracy, pobytu i zatrudnienia przybliża obywatelom państw trzecich kurs “Polska – moje miejsce”, który organizowany jest przez Fundację Ukraina. Szczegóły i zapisy: https://www.facebook.com/pg/CUKR.Wroclaw/events/.

Z kolei Agencja Rozwoju aglomeracji Wrocławskiej w I kwartale rozpocznie organizację adaptacyjnych szkoleń online.

Możliwości zawodowe dla migrantów

Co wiosny Fundacja Ukraina organizować będzie jedyne Targi Pracy dla Migrantów w Polsce. 

Więcej informacji:https://fundacjaukraina.eu/targi-pracy-dla-migrantow-2020/.

W celu wsparcia aktywizacji zawodowej obywateli państw trzecich Fundacja MODE zorganizuje otwarte spotkania z pracodawcami z różnych branż gospodarki. A dla cudzoziemców, poszukujących pracy na Dolnym Śląsku, już niebawem Fundacja Ukraina uruchomi portal informacyjny z istotnymi  informacjami dla migranta na tematy zatrudnienia i legalizacji pracy.

Integracja – klucz do sukcesu

W celu ułatwienia procesu integracyjnego Fundacja Ukraina będzie organizować wydarzenia integracyjne,  prowadzone w różnych językach, w szczególności w języku angielskim oraz ukraińskim.

Dla uczniów różnych narodowości we Wrocławiu i całej aglomeracji Wrocławskiej będzie prowadzony cykl treningów antydyskryminacyjnych “Jeden Świat” organizowany przez MODE. Fundacja Kalejdoskop Kultur z kolei zapewni wsparcie dla pracowników podmiotów (urzędów, organizacji pozarządowych, placówek oświatowych) pracujących na co dzień z obywatelami krajów trzecich, poprzez organizację cyklu specjalistycznych szkoleń S-U-D (Stereotypy – Uprzedzenia – Dyskryminacja).

Działania informacyjne dla migrantów i społeczeństwa przyjmującego

O historiach migrantów, sukcesach i wyzwaniach Fundacja Ukraina opowie na dużych ekranach w ramach kampanii “Jestem Wrocławianinem, jak i Ty”.

Na obecnej stronie Fundacji pojawił się blog “InForMigrants” zawierający bieżące informacje na temat realizacji projektu i form wsparcia dostępnych dla migrantów.

Za aktualnościami oraz wszystkimi postępowaniami projektu reStart można śledzić na stronie lidera projektu https://fundacjaukraina.eu/projekt/restart/, oraz na stronach naszych partnerów: KALEJDOSKOP KULTUR, ARAW, MODE i WCRS.

Zachęcamy również do zapisania do naszego newslettera, aby być na bieżąco z działaniami Fundacji Ukraina. Mamy mnóstwo korzystnej informacji i wydarzeń dla migrantów.

restart

Bezpieczna przystań

Projekt reSTART jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji