Blog

Ukraińskie prawo jazdy w Polsce – czy można na nim jeździć na co dzień?__

Każdy obywatel Ukrainy może poruszać się po terytorium Polski, korzystając z ukraińskiego prawa jazdy. Gwarantuje to Konwencja Wiedeńska o ruchu drogowym z 8 listopada 1968 roku. Jej zapisy wyraźnie wskazują, że ukraińskie prawo jazdy jest respektowane w Polsce. Dotyczy to podróży krótkoterminowych i pobytów krótkoterminowych. Sytuacja zmienia się, jeśli osoba otrzymuje zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w kraju.

Ukraińskie prawo jazdy należy wymienić na polskie, gdy osoba uzyskała zezwolenia na pobyt czasowy lub stały. Taka możliwość pojawia się po 185 dniach pobytu w Polsce. Kierowcy zawodowi mogą pracować z ukraińskim prawem jazdy tylko przez pierwsze 185 dni pobytu w Polsce, po czym muszą przejść przez proces wymiany prawa jazdy na polskie.

Instytucją, która zajmuje się wymianą prawa jazdy jest urząd miasta (urząd gminy). Czas oczekiwania na dokument zazwyczaj wynosi 30 dni, ale ze względu na stan wojenny w Ukrainie może się wydłużyć.

Lista wymaganych dokumentów:

  • Zdjęcie (35x45mm);
  • Kopię zezwolenia na pobyt czasowy/stały lub kopię wizy (oryginał do wglądu);
  • Kopia ukraińskiego prawa jazdy (oryginał do wglądu);
  • Potwierdzenia wpłat i opłat niezbędnych do realizacji procedury, a mianowicie:
  • Opłata za zaświadczenie potwierdzające oryginalność prawa jazdy. Zaświadczenie jest wydawane przez Konsulat Ukrainy i wynosi 125 zł;
  • Opłata za wymianę prawa jazdy. Wypłacana jest do urzędu miasta (urzędu gminy) i wynosi 100 zł.

Rząd przyjął również ustawę dotyczącą uchodźców z Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 roku. Ich ukraińskie prawa jazdy są ważne do 31 grudnia 2022 roku. Podobnie uznawane są ukraińskie prawa  jazdy, które utraciły ważność, automatycznie są wydłużone do końca roku.