Blog

Zakup mieszkania we Wrocławiu przez cudzoziemca – co trzeba wiedzieć?__

Od lat prądy migracyjne do Polski mają tendencję wzrostową, nie można jednak dokładnie oszacować, ilu cudzoziemców przebywa na terenie kraju. Według ustaleń ZUS pod koniec 2020 zarejestrowanych w Polsce było 725 tysięcy cudzoziemców, stanowi to pewien urywek, ponieważ dane nie uwzględniają pracowników na umowie o dzieło. Pod względem migracyjnym dominują osoby z Ukrainy, zarówno jeżeli chodzi o krótkoterminowy pobyt, jak i osiadanie na stałe,  na drugim miejscu sytuują się Białorusini. O czym powinni wiedzieć cudzoziemcy, którzy decydują się na zakup nieruchomości w Polsce? Fundacja Ukraina wspólnie z serwisem Otodom podpowiadają w artykule.

Zakup nieruchomości przez cudzoziemców 

Należy najpierw odpowiedzieć na pytanie: czy obcokrajowiec zamierza zakupić mieszkanie, czy dom? Samodzielny lokal mieszkalny może zakupić każdy, bez konieczności spełniania narzuconych wymogów. To samo tyczy się garażu, czy komórki lokatorskiej. 

W momencie gdy obcokrajowiec zamierza kupić mieszkanie na parterze z ogródkiem, dom, działkę, musi ubiegać się o zezwolenie, bez którego nie może posiadać gruntu na własność. 

Nakaz ten nie obejmuje wszystkich cudzoziemców. Z konieczności posiadania zezwolenia zwolnione są osoby z krajów Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Szwajcarii, jak i cudzoziemcy, którzy: 

1) mieszkają w Polsce co najmniej pięć lat od udzielenia zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

2) są w związku małżeńskim z obywatelem polskim i zamieszkują w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej dwa lata od udzielenia zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli nabywają nieruchomości, które w wyniku nabycia stanowić będą wspólność ustawową małżonków.

W pozostałych przypadkach zezwolenie jest konieczne i wiąże się ze złożeniem wniosku, który rozpatrywany jest przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Koniecznym elementem do zakupu nieruchomości jest posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy, stały bądź rezydenta długoterminowego. Aby złożony wniosek został pozytywnie rozpatrzony, należy spełniać następujące warunki:

1) nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie spowoduje zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, a także nie sprzeciwiają się temu względy polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa; 

2) zachodzą okoliczności potwierdzające więzi cudzoziemca z Rzecząpospolitą Polską, czyli m.in. polskie korzenie, małżeństwo z obywatelem polskim lub prowadzenie działalności gospodarczej bądź rolniczej zgodnie z polskim prawem.

Cudzoziemiec ma prawo nabyć w Polsce każdy rodzaj nieruchomości: mieszkanie, dom, działkę, grunty rolne i leśne, jednak powierzchnia na potrzeby mieszkaniowe nie może przekraczać pół hektara. 

Samo zdobycie zezwolenia wiąże się następującymi opłatami: 1570 zł – za wydanie zezwolenia, 98 zł – za wydanie promesy zezwolenia (inaczej przyrzeczenie wydania zezwolenia, potrzebna jest w momencie przyspieszenia zakupu nieruchomości). Jeżeli kwestia formalności budzi zastrzeżenia, pytania, wątpliwości, warto skonsultować się z osobą, która dysponuje wiedzą na ten temat, na przykład z agentem nieruchomości

Czy cudzoziemiec może wziąć kredyt na zakup nieruchomości 

Wzięcie kredytu przez obcokrajowca jest możliwe, jeżeli posiada on odpowiednie dokumenty. Oferta kredytowa pokrywa się z tą, która kierowana jest do Polaków, różni się jedynie komplet dokumentacji, wymagany od obcokrajowców. Bank zwraca uwagę na zdolność kredytową obcokrajowca, dlatego zostanie zbadana sytuacja finansowa. Oprócz tego cudzoziemiec musi potwierdzić swoje powiązanie z Polską, na przykład poprzez kartę stałego pobytu, zezwolenie na pracę w Polsce, akt ślubu z Polakiem itp. 

Gdzie warto zamieszkać na Dolnym Śląsku?

Stolicą Dolnego Śląska, a zarazem jednym z największych miast w Polsce, jest Wrocław. Dzięki Rankingowi Dzielnic Otodom z 2020 roku, jesteśmy w stanie wyłonić najatrakcyjniejszą dzielnicę Wrocławia, bazując na opinii samych mieszkańców. Okazały się nią Krzyki, które otrzymały wysoki współczynnik zadowolenia z cen usług i towaru,  są miejscem zadbanym, o przyjaznej atmosfery między mieszkańcami, z wysokim poziomem bezpieczeństwa. Na drugim miejscu znalazła się dzielnica Fabryczna, która została doceniona za dostępność terenów zielonych, infrastrukturę dla dzieci, niewygórowane ceny towarów i usług, służby komunalne, oraz przyjazną atmosferę

Zakup nieruchomości, ale jakiej?

Tutaj występuje szeroki wachlarz możliwości, dlatego warto określić swoje potrzeby i zasoby finansowe. Aby wybrać najlepiej dopasowany dom lub mieszkanie można zgłosić się do działającego na wrocławskim rynku biura obrotu nieruchomościami, które spośród dostępnych ofert wybierze ciekawe propozycje, lub wyszukać nieruchomość samodzielnie. Na rynku działa wiele serwisów z ogłoszeniami. Najpopularniejszy jest Otodom, który pozwala użytkownikom na wygodne przeglądanie ogłoszeń sprzedaży i wynajmu nieruchomości, a poszukujący może za pomocą filtrów wybrać odpowiedni metraż, cenę, lokalizację i dziesiątki innych pożądanych cech.

Oto kilka najważniejszych informacji, które uporządkują terminologię i pozwolą określić obszar poszukiwań:

  1. nieruchomość na rynku pierwotnym – czyli nowa, nieużywana nieruchomość, prosto od dewelopera. Nabywca może zakupić nieruchomość na różnym etapie budowy. Bardzo często nowe mieszkanie z rynku pierwotnego jest w tzw. stanie deweloperskim, dającym możliwość urządzenia nieruchomości według własnych upodobań. Wadą nieruchomości na rynku pierwotnym może być lokalizacja, bowiem inwestycje deweloperskie oddalone są od centralnych dzielnic miast oraz fakt, że niekiedy trzeba poczekać aż dana inwestycja zostanie ukończona. Zaletą – oprócz “zapachu nowości” będą nowoczesne rozwiązania i niskie rachunki.
  2. nieruchomość na rynku wtórnym – czyli nieruchomości, które w momencie pojawienia się w sprzedaży są w posiadaniu innych właścicieli, były wcześniej użytkowane. Dominującą cechą rynku wtórnego jest różnorodność, także pod względem lokalizacji, oraz namacalność: mamy do czynienia z gotowym mieszkaniem, więc potencjalny nabywca może ocenić stan mieszkania i poziom infrastruktury okolicy.
  3. lokale komunalne – lokale należące do gminy, prawo do zamieszkania w nich otrzymują osoby, które spełniają określone warunki, które indywidualnie ustala gmina i związane są przede wszystkim z maksymalnym dochodem w gospodarstwie domowym. Przyznanie lokalu komunalnego jest formą pomocy społecznej. Należy pamiętać, że mieszkanie komunalne jest własnością gminy, a użytkownik je wynajmuje.

Mieszkania i domy nie są tanie

Od wielu lat w Polsce mieszkania drożeją, efektem czego są wysokie ceny nieruchomości. Wrocław jest przy tym jednym z najdroższych miast kraju. Wyższe ceny obowiązują jedynie w Warszawie, Trójmieście (Gdańsk, Gdynia, Sopot) i Krakowie. Według danych Otodom w grudniu 2020 roku średnie ceny ofertowe mieszkania na rynku pierwotnym we Wrocławiu wynosiły 8678 zł, a na pierwotnym 8552 zł. Nieco mniej za metr trzeba zapłacić w przypadku domów (ponad 6000 zł), jednak ze względu na większą powierzchnię, cena całego domu jest wyższa. 

Jeżeli potrzebujecie konsultacje na temat kupna mieszkania, zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami Punktu Informacyjnego dla Migrantów IPM za pośrednictwem sieci społecznościowych.  

Bądź w kontakcie z Fundacją Ukraina! 

Obserwujcie nas na stronach społecznościowych, aby być na bieżąco ze wszystkimi projektami i wydarzeniami Fundacji Ukraina! 

Facebook: https://www.facebook.com/CUKR.Wroclaw/ i https://www.facebook.com/fundacja.ukraina/.

Instagram: https://www.instagram.com/cukr.wroclaw/.    

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCS9Afcq5gYybQwMTOvfeGXg