Blog

Dni wolne od pracy w święta inne niż katolickie__

Większość dni wolnych od pracy w Polsce jest związana albo ze świętami narodowymi, albo ze świętami zgodnymi z kalendarzem liturgicznym kościoła rzymskokatolickiego. Co zatem zrobić w sytuacji, kiedy jesteśmy związani z innym kościołem bądź związkiem wyznaniowym.

Jeżeli jesteśmy członkiem polskiego kościoła prawosławnego to mamy możliwość poproszenie o dodatkowe dni wolne od pracy wymienione porozumieniu między Polską a Autokefalicznym Kościołem Prawosławnym w Rzeczypospolitej Polskiej dni takie jak Boże Narodzenie czy drugi dzień Wielkiej Nocy. Jednak te dni wolne od pracy będą nieodpłatne. Nie zawsze jednak jest konieczność, żeby były w pełni nieodpłatne, ponieważ jeżeli pracodawca ma system pracy ciągłej, to osoby takie mogą zgodzić się na to, aby pracowały odpowiednie święta kościoła rzymskokatolickiego.

Co jednak w pozostałych przypadkach? Pracownik należący do innego kościoła bądź związku wyznaniowego może zawnioskować do pracodawcy, minimum na 7 dni przed dniem dla niego świątecznym, o udzielenie dnia wolnego. Pracodawca powinien zgodzić się na udzielenie takiego dnia wolnego, jeżeli tylko nic nie stoi formalnie na przeszkodzie. Trzeba bowiem pamiętać, że każdy taki dzień należy odpracować, bądź uznać za nieodpłatny. Nie zawsze bowiem realnym jest odpracowanie tego dnia wolnego czy to w formie nadgodzin, czy to w formie pracy w dodatkowym dniu. Wyobraźmy sobie sytuację, w której to jeden z pracowników firmy budowlanej jest członkiem innego związku wyznaniowego niż pozostali i chciałby skorzystać z tego uprawnienia, pracodawca może się zgodzić Jednak tutaj prawdopodobnie jedynym wyjściem będzie udzielenie dnia wolnego w formie bezpłatnej, bez możliwości odrobienia, gdyż trudno sobie wyobrazić sytuację, w której jedynie  jeden pracownik z całego zespołu podejmuje pracę. Możemy oczywiście próbować wykorzystywać tutaj możliwość polecenia wykonania innych obowiązków, jeżeli oczywiście pracodawca takie możliwości znajdzie. Jest to jednak związane w dużej mierze z jego dobrą wolą i umiejętnością zarządzania zespołem wielokulturowym.

Bezpieczna przystań

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji

restart