Seminarium tematyczne ForUM for Unity of Migrants__

Kampania informacyjno-edukacyjna

ForUM

Czym jest ForUM?

FORUM to platforma współpracy wielokulturowej na poziomie regionu dolnośląskiego, miejsce spotkania przedstawicieli samorządów i instytucji, biznesu i społeczeństwa z różnych miast i gmin Dolnego Śląska w celu nagłośnienia działań na rzecz migracji i rozwoju społeczeństwa wielokulturowego, wymiany doświadczeń, a także identyfikacji problemów i wypracowania metod ich rozwiązania i przeciwdziałania.

Zobacz, jak to wygląda__

Cele konferencji

  1. Identyfikacja problemów związanych z migrantami, ich adaptacją, integracją i akceptacją; wypracowanie strategii nie tylko rozwiązania obecnych problemów, ale też procesów mających zapobiegać problemom związanym z migracją w przyszłości, zaczynając od poziomu gmin i miast po całe województwo (systemowe zmiany i procesy)
  2. Poznanie doświadczeń i potrzeb innych gmin i miast w celu zainicjowania procesu powstawania polityki migracyjnej na poziomie lokalnym i regionalnym/tworzenie fundamentu dla samorządów i województw do wypracowania dopasowanych do swoich miast rozwiązań w obszarze zarządzania społeczeństwem wielokulturowym (strategia migracyjna na poziomie lokalnym)
  3. Zainicjowanie i rozpoczęcie cyklicznych długofalowych działań w celu usprawnienia procesów adaptacji migrantów na terenie Dolnego Śląska, a także ich integracji ze społeczeństwem przyjmującym
  4. Nawiązanie długofalowej współpracy różnych podmiotów w obszarze integracji na poziomie lokalnym i regionalnym

Pilotażowa edycja, której tematem przewodnim była migracja ukraińska we Wrocławiu, odbyła się 7 czerwca 2017 roku.