Jak założyć zakład pogrzebowy?

Śmierć człowieka wiąże się nie tylko z żałobą, a i z poniesieniem dużych kosztów na organizację  pogrzebu. Nie da się tego uniknąć, dlatego istnieją dużo firm działających w zakresie usług pogrzebowych, które zajmują się

Dyskryminacja w pracy (Mobbing)

Dyskryminacja jest straszna w każdej postaci. Większość osób nie zdaje sobie sprawy, że może spotkać się z mobbingiem - stosowaniem przemocy psychicznej wobec podwładnego lub współpracownika w miejscu pracy.  Jak zrozumieć, że zostałeś/łaś ofiarą

Korepetycje w Polsce. Najpopularniejsze serwisy internetowe

Coraz więcej osób wybiera internetowe platformy edukacyjne. Z jakich stron internetowych skorzystać, aby nauczyć się czegoś nowego? Przygotowaliśmy dla Państwa listę najpopularniejszych serwisów internetowych, za pomocą których możesz podwyższyć swój poziom znajomości języka obcego,

Praca w Polsce w szkołach, dla pedagogów i nie tylko

Do polskich szkół uczęszcza coraz więcej uczniów z Ukrainy. Ze względu na częstą barierę językową,  zaistniała potrzeba (i chęć) zatrudnienia osób posługujących się biegle językiem ukraińskim  we wrocławskich szkołach. Dyrektorzy szkół poszukują pracowników na

Platformy szkoleniowe

Edukacja jest ważna nie tylko dla uczniów i studentów, ale także i dla dorosłych. Przyszłość już nadeszła. Różnorodne szkolenia i inne miejsca edukacyjne przenoszą się do online’u. Niektórym to się nie podoba, ale zapewniamy,

Ukraińskie prawo jazdy w Polsce – czy można na nim jeździć na co dzień?

Każdy obywatel Ukrainy może poruszać się po terytorium Polski, korzystając z ukraińskiego prawa jazdy. Gwarantuje to Konwencja Wiedeńska o ruchu drogowym z 8 listopada 1968 roku. Jej zapisy wyraźnie wskazują, że ukraińskie prawo jazdy

Czym zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) jest urzędem, który zajmuje się wypłatą świadczeń zgromadzonych w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz świadczeń pieniężnych w celu pomocy ludziom w różnych sytuacjach życiowych. Co robi ZUS? Zbiera składki na ubezpieczenia

Jak znaleźć pracę dzięki Urzędowi Pracy?

Urząd Pracy pomaga w znalezieniu pracy w Polsce i informuje o na innych formach wsparcia. Najlepiej zarejestrować się w Urzędzie Pracy, żeby otrzymać więcej informacji o aktualnych ofertach pracy. Można to zrobić na stronie

Jak znaleźć pracę w Polsce?

Kwestia zatrudnienia jest zawsze aktualna, jednak proces znalezienia pracy jest zwykle trudny, zwłaszcza dla osób, które nie znają się na zapotrzebowaniach rynku pracy. Na polskim rynku najbardziej brakuje pracowników fizycznych, czyli: Elektryków; Cieślów; Stolarzy;

Zwolnienia chorobowe w Polsce: co musisz wiedzieć o L4

Nadszedł sezon przeziębienia i grypy. Pacjent nie zawsze ma siłę, żeby kontynuować pracę. Gdzie się udać, żeby dostać zwolnienie lekarskie w Polsce i co jest do tego potrzebne? L4 - tak się nazywa zwolnienie

Macierzyństwo a praca

Koniec umowy w trakcie ciąży Pracownica, która w trakcie ciąży zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę na czas określony, powinna być traktowana w szczególny sposób. W takiej sytuacji pracodawca nie ma prawa wypowiedzieć

Czy dni wolne przysługują pracownikom innych wyznań w ich święta?

W Polsce dniami wolnymi od pracy są tylko te święta, które zostały wskazane przepisami ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Ustawa ta wskazuje 13 świąt. W te święta wolne

Jak uzyskać pomoc w Urzędzie Pracy?

Urząd Pracy pomaga w znalezieniu pracy w Polsce i informuje o innych formach wsparcia. Najlepiej zarejestrować się w Urzędzie Pracy, żeby otrzymać więcej informacji o aktualnych ofertach pracy. Można to zrobić na stronie www.praca.gov.pl

Jak uzyskać warunkowe prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego?

Każda osoba, która uzyskała kwalifikacje pielęgniarki lub położnej poza terytorium państw UE może pracować w zawodzie, jeśli spełnia następujące warunki: posiada dyplom pielęgniarki lub położnej ma pełną zdolność do czynności prawnych stan jej zdrowia

Wynagrodzenie netto i brutto. Jaka jest różnica?

Każdy z pewnością słyszał takie określenia jak brutto i netto. Spotykamy się z nimi podczas zakupów w sklepie, ale i podczas zawierania umowy o pracę. Dlaczego nasze wynagrodzenie nie wynosi tyle ile w umowie

Jak założyć przedszkole w Polsce

W Polsce istnieje możliwość założenia przedszkola przez osoby fizyczne i prawne. Przedsiębiorca, który chce założyć placówkę przedszkolną musi znać się na przepisach ustawy o systemie oświaty. Właściciel przedszkola nie musi mieć wykształcenia pedagogicznego. Wykształcenie

Zmiany w procedowaniu spraw i wyrabianiu kart pobytowych przez DUW

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach wiąże za sobą ciąg zmian dotyczących zarówno jak rozpatrywania wniosków złożonych do jej wprowadzenia tak i podania oraz postępowań nowych. Jedna z takich zmian dotyczy kart pobytu, wydawanych do pozytywnych

Oświadczenia o powierzeniu pracy ważne przez 24 miesiące

14 stycznia 2022 r. opublikowana została w Dzienniku Ustaw ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 91). Ustawa nowelizująca wprowadza również zmiany w innych ustawach.

Zmiany w ustawie o Karcie Polaka

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, aby ją otrzymać należy spełnić następujące warunki: Mieć wiedzę w zakresie polskich tradycji i obyczajów, posługiwać się językiem polskim przynajmniej na poziomie

Praca „na czarno” w obliczu Polskiego Ładu

Od 1 stycznia 2022 r. – z dniem wejścia w życie Polskiego Ładu – prawodawca zrewolucjonizuje zmianę w zakresie tzw. szarej strefy czyli nielegalnego zatrudnienia pracowników. Nowe przepisy zwalniają zatrudnionego „na czarno” pracownika od

Wynagrodzenie za pracę w 2022 roku

Od początku 2022 roku wzrosło wynagrodzenie minimalne w Polsce. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Pracy i Polityki społecznej na umowie o pracę minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło – 3010 złotych brutto. Przy umowie cywilnoprawnej, na przykład,

Czy szef może oczekiwać od pracownika dyspozycyjności poza godzinami pracy?

Od momentu pojawienia się pracy zdalnej w szerokim zakresie na tapet zostały wzięte nowe problemy, które do tej pory dotyczyły jedynie wąskiej grupy pracowników. Jednym z takich problemów jest odpowiadanie na telefony maile i

Uznawanie zagranicznych dyplomów uczelni wyższych. Procedura nostryfikacyjna

In recent years, the problem of shortage of staff, especially in some sectors, has been constantly raised in the economic discourse - it became visible especially in the era of the coronavirus, when many

Dyskryminacja bezpośrednia i pośrednia

Dyskryminacja bezpośrednia i pośrednia Dyskryminacja jest zjawiskiem polegającym na bezpłatnym różnicowaniu osób ze względu na nieistotną w danych okolicznościach cechę. Najczęstszą przyczyną dyskryminacji jest płeć, wiek religia, rasa, narodowość, wyznanie i orientacja seksualna. Jeżeli

Zadania i wsparcie urzędów pracy dla obcokrajowców oraz pracodawców zatrudniających cudzoziemców

Labor offices are public institutions whose task is to use various aid instruments to reduce unemployment. In Poland, there are both voivodeship and poviat labor offices (PUP) and their branches. From the point of

Dni wolne od pracy w święta inne niż katolickie

Większość dni wolnych od pracy w Polsce jest związana albo ze świętami narodowymi, albo ze świętami zgodnymi z kalendarzem liturgicznym kościoła rzymskokatolickiego. Co zatem zrobić w sytuacji, kiedy jesteśmy związani z innym kościołem bądź