INFORMIGRANTS

Tu znajdziesz pomocne informacje na temat kultury, codzienniego życia migrantów i administracyjno-prawnych kwestii.
Dzielimy się tu również osiągnięciami i postępami projektu ReStart, który między innymi zorientowany jest na wsparcie migrantów.
Cieszymy się, że jesteś z nami!

restart

Bezpieczna przystań

Projekt reSTART jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa

Fundacja Ukraina
ul. Ruska 46A/201
50-079 Wrocław

tel. +48 571 330 203
e-mail: biuro@fundacjaukraina.eu