Projekty

BEE (Battle for Ethnic Equality)__

Termin realizacji: 01.02.2022 - 31.01.2024

Główne działania w projekcie:

Projekt BEE (Battle for Ethnic Equality), jako część międzynarodowego programu Erasmus+,  skierowany jest do aktywnych młodych ludzi, chętnych do promowania różnorodności i walki z dyskryminacją. Obejmuje 3 aktywności międzynarodowe: w Polsce, we Włoszech i w Turcji. W ramach projektu uczestnicy poznają:

  • TEATR jako narzędzie integracji we Wrocławiu (Polska, październik 2022);
  • SPORT jako narzędzie integracji w Mediolanie (Włochy, maj 2023);
  • SZTUKĘ jako narzędzie włączenia w Karasu (Turcja, październik 2023).

Pierwsze spotkanie integracyjne w ramach projektu odbyło się we Wrocławiu. 30 młodych ludzi z trzech krajów – Polski, Włoch i Turcji, mieli okazję uczestniczyć w ciekawych inicjatywach jednocześnie poznając inne kultury, zwyczaje i narodowości. W ciągu czterech dni uczestnicy stworzyli 4 mini-spektakle reprezentujące temat równości społecznej i poznali metodę integracji za pomocą sztuki aktorskiej.

Druga mobilność odbyła się w Mediolanie. Jej celem było przyjęcie doświadczeń organizacji przyjmującej (PlayMore) w integrowaniu poprzez zajęcia sportowe osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Podczas wyjazdu pracownicy Fundacji Ukraina oraz przedstawicieli różnych środowisk młodzieżowych Wrocławia, wraz  z przedstawicielami Turcji i Włoch wzięli udział w integracyjnym maratonie sportowym, zapoznali się z metodami pracy organizacji PlayMore oraz wymienili się doświadczeniami w prowadzeniu międzynarodowych projektów i inicjatyw integrujących migrantów i uchodźców ze społeczeństwem kraju przyjmującego.

Czekamy z niecierpliwością na trzecią mobilność międzynarodową ,,SZTUKA, jako narzędzie włączenia”, która odbędzie się w październiku tego roku w Turcji!


The BEE Projekt ToolKit


Projekt finansowany jest ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Dofinansowane