Projekty

Europejski Korpus Solidarności 2022__

Termin realizacji: 01.01.2022 - 31.08.2023

Europejski Korpus Solidarności ( European Solidarity Corps) w Fundacji Ukraina

Fundacja Ukraina dotychczas kilkakrotnie uczestniczyła w projekcie EKS, oferując wolontariuszom możliwość spróbowania swoich sił w różnych działach. Po kilku edycjach projektu Fundacja miała przyjemność współpracować z 14 ambitnymi wolontariuszami, z Ukrainy, Litwy, Czech i Gruzji. Umiejętność pracy w zespole, uczenie się od członków organizacji, możliwość zdobycia certyfikatu oraz uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach, to są zalety bycia wolontariuszem w Fundacji Ukraina.

W roku 2022 w ramach projektu do działań Fundacji Ukraina dołączyło 4 wolontariuszy.

Cel projektu:

European Solidarity Corps to jeden z największych projektów programu Erasmus+, wspomagany przez Komisję Europejską. Głównym jego celem jest zapewnienie ludziom w wieku 18-30 lat możliwości samorozwoju poprzez wolontariat w różnych krajach. Wolontariat Europejski daje szansę poznać inną kulturę i mentalność, zdobyć szeroką siatkę kontaktów na przyszłość oraz popracować nad sobą.

Projekt umożliwia młodym ludziom zaangażowania się w lokalne inicjatywy oraz udział w projektach wolontariatu, przynoszących korzyści społecznościom w całej Europie. Projekt jest skierowany zarówno do młodzieży, jak i do firm, organizacji oraz instytucji działających w sektorze solidarnościowym.

Główne działania w projekcie:

  • Zatrudnienie 4 wolontariuszy, którzy wspierają działalność oraz inicjatywy społeczne Fundacji Ukraina.
  • Przejmowanie i wymiana doświadczeń między pracownikami Fundacji a osobami zaangażowanymi do wolontariatu.
  • Nauka podstaw pracy w organizacjach pozarządowych (NGO), ze szczególnym uwzględnieniem pracy z migrantami i uchodźcami.
  • Organizacja wydarzeń adaptacyjnych i integracyjnych dla dorosłych i dzieci.

Efekty:

  • Wsparcie młodych ludzi w zaangażowaniu się w działalność społeczną i wolontariacką.
  • Wzmacnianie sektora solidarnościowego przez udział firm, organizacji i instytucji w projekcie.
  • Rozwijanie kompetencji wolontariuszy, szczególnie w obszarze pracy z migrantami i uchodźcami.
  • Tworzenie i wsparcie inicjatyw społecznych przynoszących korzyści lokalnym społecznościom w Europie.
  • Zwiększenie świadomości i umiejętności pracowników Fundacji Ukraina oraz wolontariuszy w zakresie pracy w organizacjach pozarządowych.
  • Integracja społeczności, organizacja wydarzeń adaptacyjnych i integracyjnych, które przyczyniają się do zrozumienia i współpracy między różnymi grupami wiekowymi.

Projekt został sfinansowany ze środków Europejskiego Korpusu Solidarności.