Projekty

ReStart__

Termin realizacji: 01.01.2022 - 30.06.2023

Główne działania w projekcie:

Projekt reSTART – to efekt zawiązania międzysektorowej współpracy organizacji pozarządowych, władz samorządowych i biznesu na rzecz integracji międzykulturowej migrantów z krajów trzecich ze społeczeństwem przyjmującym.

Celem działań realizowanych w ramach projektu jest  jest stworzenie bardziej przyjaznego i zintegrowanego środowiska dla migrantów z krajów trzecich na Dolnym Śląsku oraz promowanie integracji międzykulturowej.

Projekt został skierowany jest do: 

  • Obywateli państw trzecich przebywających legalnie na Dolnym Śląsku;
  • Społeczeństwa przyjmującego, w szczególności lokalnych pracodawców, nauczycieli, uczniów i ich rodziców w celu zaangażowania ich w proces integracji migrantów, tworząc przestrzeń do współpracy i zrozumienia międzykulturowego;
  • Przedstawicieli zawodów pracujących na co dzień z migrantami – ponieważ ich kompetencje są kluczowe dla udanego procesu integracji dzieci cudzoziemskich w systemie szkolnym.

Oferta Projektu:

Prowadzenie Punktu Informacyjnego dla cudzoziemców

Działania Punktu Informacyjnego polegają na udzielaniu wsparcia informacyjnego dla migrantów z Dolnego Śląska. Konsultanci punktu informacyjnego udzielili bezpłatnych porad dotyczących legalizacji pobytu i pracy, sposobów poszukiwania pracy i mieszkania, ochrony zdrowia, ubezpieczeń, integracji ze społeczeństwem lokalnym, codziennego życia w Polsce oraz adaptacji w nowym miejscu. Zorganizowaliśmy darmowe konsultacje w czterech językach: ukraińskim, polskim, rosyjskim i angielskim. W przypadku zagadnień wymagających specjalistycznej wiedzy, oferowane były konsultacje tematyczne. 

Kursy Języka Polskiego „Let’s mów”

W ramach projektu zostały zorganizowane cykle kursów języka polskiego dla obywateli krajów spoza UE. Kursy trwały średnio 3-4 miesiące i odbywały się w małych grupach. Dzięki dofinansowaniu, cena zajęć była bardzo przystępna, co umożliwiło uczestnictwo migrantom w kursach.

Targi Pracy dla Migrantów

Targi Pracy dla Migrantów – to wyjątkowa okazja do tworzenia wspólnej przestrzeni dla pracodawców i przyszłych pracowników! Jest to wydarzenie, które łączy pracodawców z przyszłymi pracownikami migrantami, wspierając ich zatrudnienie i integrację na lokalnym rynku pracy. 

Organizowane przez nas Targi Pracy pozwoliły migrantom lepiej zrozumieć lokalny rynek pracy, wymagania pracodawców i dostępne możliwości zatrudnienia. Dzięki temu uczestnicy targów mogli dostosować swoje umiejętności do realiów lokalnego rynku.

Targi Pracy korzystnie wpływają na lokalnych pracodawców, którzy mogą znaleźć potencjalnych pracowników z różnorodnymi umiejętnościami i doświadczeniem, co może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności ich firm. Targi Pracy  również przyczyniają się do zwiększenia aktywności gospodarczej, co wywiera dobry wpływ na rozwój regionu.

Spotkania Integracyjne

W ramach projektu zostały zorganizowane różnorodne spotkania, takie jak English Speaking Club, nauka języka francuskiego online czy zajęcia jogi Ashtanga, które promują integrację społeczną i kulturalną. Spotkania te pomogły migrantom w doskonaleniu swoich umiejętności językowych, co jest kluczowe dla komunikacji i lepszej integracji w społeczeństwie przyjmującym. Język jest narzędziem do zrozumienia i komunikowania się z lokalnymi mieszkańcami, co zwiększa poczucie przynależności.

Zajęcia takie jak joga Ashtanga przyczyniają się do poprawy zdrowia psychicznego i fizycznego migrantów. Pomagają w radzeniu sobie ze stresem i napięciem, co jest istotne w trakcie procesu adaptacji w nowym środowisku.

Kampania Społeczna „Jestem wrocławianinem tak jak Ty”

Projekt zawierał realizację kampanii społecznej, która ma na celu zwiększenie zrozumienia i akceptacji międzykulturowej w społeczności Dolnego Śląska. W ramach kampanii został stworzony film “JESTEM WROCŁAWIANINEM TAK JAK TY” autorstwa Oleny Astakhovej I Aleksandry Dziuli.

Dzięki realizacji projektu „reSTART” udało się stworzyć bardziej przyjazne i integracyjne środowisko dla migrantów i dzieci cudzoziemskich na Dolnym Śląsku. To znaczący krok w kierunku budowania społeczeństwa opartego na zrozumieniu, akceptacji różnorodności kulturowej oraz współpracy między różnymi grupami społecznymi. Projekt ten ma trwałe znaczenie społeczne, ponieważ przyczynia się do tworzenia bardziej otwartego i zintegrowanego społeczeństwa.


Projekt „reSTART” współfinansowany jest z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.