Projekty

PKP DUW punkt informacyjny__

Termin realizacji: 01.01.2023 - 31.03.2023

Główne działania w projekcie:

Projekt polega na finansowaniu świadczenia usług informacyjnych w Centrum Wsparcia Uchodźców (CWU) przez 3 miesiące, w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2023 roku. Konsultacje informacyjne udzielane były od poniedziałku do soboty w godzinach 7:00-23:00.

Dzięki temu uchodźcy przybywający do Wrocławia mogli natychmiast uzyskać wsparcie pracowników CWU w zakresie informacji ogólnospołecznych i prawnych. Dowiedzieć się między innymi jak uzyskać numer pesel, gdzie otrzymać pomoс medyczną/humanitarną/prawniczą oraz jak wygląda kwestia zakwaterowania w ośrodkach wojewódzkich na terytorium Dolnego Śląska.

PKP DUW punkt informacyjny