Projekty

Witamy w Polsce – International Organization for Migration (IOM)__

Termin realizacji: 01.11.22 - 15.03.23

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest poszerzenie oferty punktu konsultacyjnego w Centrum Wsparcia Uchodźców koordynowanego przez Fundację Ukraina oraz stworzenie profesjonalnej przestrzeni dla pracowników punktu. Działanie wynikające z celu projektu skupiamy na wsparciu i integracji uchodźców z Ukrainy, zwłaszcza w miastach Wrocław i Wałbrzych.

Główne działania w projekcie:

  • Doradztwo zawodowe: Dla 100 uchodźców z Ukrainy we Wrocławiu zorganizowano doradztwo zawodowe i biznesowe. Udało nam się jednak przekroczyć oczekiwany cel, udzielając konsultacji dla aż 192 – niemal podwoiliśmy zakładany wynik.
  • Opieka nad dziećmi: Aby umożliwić rodzicom skorzystanie z konsultacji z doradcami, zapewniliśmy opiekę nad małoletnimi dziećmi w Punkcie. To nie tylko ułatwiło uchodźcom korzystanie z usług, ale także stworzyło bezpieczne miejsce dla dzieci.
  • Punkt recepcyjny na dworcu PKP – Centrum Wsparcia Uchodźców: Zakup wyposażenia i utrzymanie punktu recepcyjnego na dworcu PKP było kluczowe dla zapewnienia dostępu do pomocy migrantom. Jest to pierwsze miejsce gdzie uchodźcy mogą uzyskać informacje i wsparcie, wysiadając z pociągu na dworcu.
  • Kącik dla dzieci: Wyposażenie kącika dla dzieci było dodatkowym udogodnieniem, które pozwoliło rodzicom skupić się na konsultacjach. Dzieci miały miejsce, gdzie mogły się bawić i spędzać czas w bezpiecznym otoczeniu.
  • Kursy językowe: Organizacja kursów językowych dla 160 osób w Wałbrzychu była kluczowym elementem projektu. Dzięki nim uchodźcy mieli możliwość nauki języka polskiego, co ułatwiało im integrację z lokalną społecznością.
  • Centrum Integracyjne: Zakup wyposażenia i utrzymanie Centrum Integracyjnego w Wałbrzychu pomogło nam stworzyć miejsce dla migrantów i uchodźców, gdzie mogą uczyć się, uzyskiwać informacje i korzystać z różnych usług wsparcia.
  • Świetlica dla dzieci: Podczas zajęć językowych w Wałbrzychu utworzono świetlicę dla dzieci. To miejsce, gdzie dzieci mogły spędzać czas pod opieką, podczas gdy ich rodzice uczestniczyli w zajęciach, co pomogło w pełniejszym wykorzystaniu tych kursów.

Projekt ma ogromne znaczenie dla migrantów z Ukrainy, pomagając im w integracji, nauce języka i uzyskiwaniu wsparcia. Dzięki przekroczeniu zakładanych celów, uchodźcy dostali szansę na lepszą integrację i rozwój zawodowy. Dodatkowo, stworzenie miejsc takich jak Centrum Integracyjne w Wałbrzych pozytywnie wpływa na rozwój infrastruktury społecznej, budowania mostów międzykulturowych i zwiększenia wsparcia dla migrantów.


Finansowanie projektu zostało zapewnione przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Fundacja
Witamy w Polsce - International Organization for Migration (IOM)